søndag 13. januar 2008

Seminar om Giskeætta II

Dette seminaret omtalte jeg også i denne bloggen den 14.12.07. Seminaret ble avholdt som planlagt den 05.01.08 og fremmøte var på hele 30 personer som var en god del flere enn hva som var forventet. DIS-Norges leder, Torill Johnsen, åpnet seminaret og har også omtalt arrangementet i sin blogg. På Digitalarkivets Brukarforum skrev Leiv Magne Apelseth den 9.1.08 følgende:

”Seminaret i Oslo 5 januar, var eit flott gjennomført arrangement.

Gode innlegg kring interessante tema, m.a. ulike mellomalder kjelder, kjeldekritikk, diplomatikk, nye teikningar av Giske/Bjarkøy-segl, retrospektiv metode, arv og odelsrett i genealogisk samanheng m.m.

Det var til tider tillaup til diskusjonar, suveren bevertning og det heile vart gjennomført i ein profesjonell, avslappa og til dels humoristisk tone/atmosfære."

Lars Løberg har skrevet referat fra seminaret og dette kan du lese på NSF nettside Fagseminar i middelaldergenealogi. Det er også meningen at det som ble presentert på seminaret skal gjøres tilgjengelig på DIS-Norges nettsider for foreningens medlemmer.

Kanskje kan dette samarbeidet mellom DIS-Norge og NSF utvikle seg videre og resultere i flere seminarer, gjerne på steder hvor tilbudet til slektsforskerne er mindre enn i Oslo.

Det ser ikke ut til at diskusjonen i temaet "Giske og Bjarkøy: Miniseminar i Busevika i Ålesund" på Brukarforumet har avtatt etter seminaret. Tvert imot, kverulantene klarer seg veldig godt med å kommentere videre.

Ingen kommentarer: