test

søndag 15. februar 2009

Tilstrømningen til Slektsforskerbasen har avtatt

Slektsforskerbasen er et meget flott verktøy for slektsforskere som drives av DIS-Norge. Over 12 500 slektsforskere har registrert seg i denne databasen til nå. Tilstrømningen nådde toppen i 2007 med over 2000 nye registrerte brukere det året. I 2008 var tilstrømningen litt lavere og denne trenden har fortsatt så langt i 2009. En naturlig forklaring på dette kan være at det nå er mest de som relativt nylig har begynt med slektsforskning som registrer seg. Dersom dette er tilfelle så er det kanskje flere tusen nordmenn som begynner med slektsforskning hvert år.

Ingen kommentarer: