test

tirsdag 14. oktober 2008

Rosinen i pølsa for de fleste

I gårdagens utgave av Stavanger Aftenblad var det en to siders artikkel med overskriften "Menneskene er i bevegelse". Dette var en artikkel om en utstilling på Utvandrersenteret i Stavanger som så på parallellene mellom norsk utvandring til Amerika og den innvandring som har skjedd i Norge de siste tiårene. En gruppe med innvandrere fra Eritrea var på besøk på utstillingen. Det ga perspektiver å se norske innvandrede på vei mot et annet land og de ser klare paralleller med sin egen situasjon.

Artikkelen nevner også at det kommer en rekke begivenheter om emigrasjon i oktober og nevner bl.a.

”25. oktober: Denne lørdagen byr på rosinen i pølsa for de fleste:

Kulturhuset på Sølvberget åpner for Slektsgranskerdagen 2008, i samarbeid mellom DIS-Rogaland (Databehandling i slektsforskning) og Biblioteket.

Her får du sjansen til å sjekke mange sider ved temaet slektsgranskning.

Det blir eget slektstorg i Kulturhuset, du får innsyn i slektsgranskning på Internett, med DIStreff-databasen for slektsgranskere.


Dataregistrering av kildemateriell, slektstrær og møte med historie- og ættesogelag står også på programmet.

Historiker Per Inge Bø skal presentere prosjektet ”Migrasjon Rogaland” en paraplyorganisasjon felles løft fra Utvandrersenteret, Universitetet og andre organisasjoner og institusjoner.

Den siste boka til forfatteren John Hollen er en egen begivenhet i disse utvandrertider. Hollen forteller om den nokså ukjente utvandringen fra Norge, via Nederland og til Amerika, allerede på 1600-1700 tallet.

Sons of Norway, ved Leiv Ericsson Lodge, er aktivt med som arrangør av Slektsforskerdagen.”

Ingen tvil om at Slektsforskerdagen har etablert seg som et betydelig arrangement. Med et felles tema for alle arrangementene rundt om i landet oppnår man ekstra publisitet om dagen.

Ingen kommentarer: