test

mandag 20. oktober 2008

Uheldig eller unøyaktig?

For et par uker siden kjøpte jeg boka "Slektsgranskerens guide til Utvandringen 1825-1930" av Liv Marit Haakenstad. Dette er ei bok som naturlig nok legger mest vekt på utvandringen til Amerika, men den dekker også andre områder som New Zealand. På side 124 og 125 er det et kapittel om Australia og New Zealand. Der står det følgene om New Zealand:

New Zealand ble britisk koloni fra 1840. Det ble funnet gull her i 1860 årene. Det første skipet fra Norge var Bergenseren, som reiste fra Bergen 13. mai 1865 med kaptein Wesenberg. Skipet ankom New Zealand 12. november1865. (Semmingsen 1950:296-325) Samme år seilte Lindsay med kaptein Berg fra Fredrikstad. (Ship Lindsay 2008) Skipet ankom Lyttleton 26. juni 1865. (Norway-Heritage 2008) De som reiste før 1872, dro om Hamburg. 31. mai 1872 gikk Høvding direkte fra Norge til New Zealand, og ankom 15. september samme år.
Det norske settlementene på New Zealand var i Norsewood og Manawatu. (Nedrebø 2000) En større gruppe fra Odal skal ha slått seg ned i New Zealand høsten 1870.
Det var to agenter som begynte å annonsere for Australia og New Zealand i 1870-årene, Blichfeldt & Co. og Gunnestad & Co.

Dette avsnittet inneholder en del unøyaktigheter. Det er i beste fall ganske interessant at skipene Bergenseren og Lindsay brakte emigranter til New Zealand. Riktig nok er disse skipene nevnt på nettsidene til Norway-Heritage, men uten referanse til at de også brakte emigranter. Det som er kjent er at Lindsay fraktet tømmer til New Zealand i 1864 og 1866.

Gruppen fra Odalen som reiste fra Norge i 1870 dro via England. Gruppen var ikke særlig stor i forhold til de som dro med Høvding i 1872 og 1873. Det blir derfor galt å påstå at de som reiste før 1872, dro om Hamburg. Men det er riktig at det foregikk en del utvandring via Hamburg, spesielt etter 1872. Gruppen fra Odalen ankom New Zealand i 1871 og ikke høsten 1870 som nevnt i boka.

Savner også at Høvdings tur direkte fra Norge til New Zealand i 1873 ikke er nevnt. De to seilingene til Høvding med emigranter er meget sentrale når det gjelder norsk utvandring til New Zealand.

Det kan virke som om man har tatt med opplysninger i boka uten at de er sjekket. Dette er ikke god praksis for slektsforskere. Mine kommentarer er basert på gjennomgang av kun et lite kapittel og er forhåpentligvis ikke representative for boka. Jeg håper det for boka gir intrykk av å være svært omfattende.

2 kommentarer:

Laila Christiansen sa...

Utfra det jeg har sett av andre kapitler i boka, som omhandler USA (mitt spesialfelt), så er de veldig bra gjennomarbeidet, uten at jeg har sjekket om "det mangler noe" - man kan ikke få med alt når det gjelder USA-utvandringen. Med så mye kildehenvisninger og litteraturhenvisninger, så bør det være en smal sak å ettergå opplysningene selv.

Men - NZ, der er det du som er "eksperten": Kanskje en henvendelse til forfatteren direkte, med korrigerende/tilleggsopplysninger hadde blitt mottatt med takk, hun skal sikkert etter hvert følge Jostein Moldes råd om å legge boken tilgjengelig i en eller annen form på Internett, og da blir sikkert konstruktive kommentarer komme med?

Vidar Øverlie sa...

Flott at hovedelen som omhandler USA er vel gjennomarbeidet.

Når det gjelder avsnittet om New Zealand er boka "Veien mot vest", annen del av Ingrid Semmingsen (1950) oppgitt som en referanse. Dette er en veldig god referanse som også forfatteren burde ha vært tro mot i sin tekst.

Forfatteren vil bli kontaktet direkte.