test

lørdag 15. november 2008

12 000+ Slektsforskere

Den 10. november hadde 12 000 slektsforskere registrert seg i DIS-Norges Slektsforskerbasen. Dette er en gratistjeneste hvor slektsforskere kan registrere de geografiske områdene de driver slektsforskning og på den måten også finne andre som arbeider med de samme geografiske områdene som en selv. Dette flotte verktøyet er sjelden omtalt i de mange slektsforsker fora og har hatt en litt anonym tilværelse. Men til tross for dette er Slektsforskerbasen meget populær og nå har over 12 000 slektsforskere funnet veien dit og registrert seg. Dette er ca. 50 % flere enn antall medlemmer i landets største slektsforskerforening.

Et annet særpreg med Slektsforskerbasen er at tilstrømmingen av nye personer som registrer seg er meget stabil med ca. 2 000 i året. Om dette antallet vil holde seg i fremtiden og representere en jevn tilstrømming av antall personer som begynner med slektsforskning eller om det vil flate ut er det for tidlig å si noe om.

Sender en stor takk til Torleif Haugødegård som startet opp denne tjenesten og til de i DIS-Norge som drifter Slektsforskerbasen i dag på en utmerket måte til glede for veldig mange slektsforskere.

1 kommentar:

Laila Christiansen sa...

Enig, Vidar! Flott at du setter fokus på Slektsforskerbasen! Jeg har fått kontakt med folk med lokalkunnskap i områder jeg selv er blank, og jeg får flere henvendelser selv om gårder og steder jeg sjøl har lagt inn som spesialfelt!