test

torsdag 29. januar 2009

En epoke er over

Ved flytting blir man nødt til å ta noen valg og det kan være det puffet som trengs noen ganger.

Telefon var en naturlig gjenstand i huset da jeg vokste opp. Kun da vi flyttet til Aberdeen i 1979 og da vi kjøpte egen bolig i 1981 var det mange måneders ventetid på å få installert telefon. På 90-tallet kom mobiltelefonen slik vi kjenner den i dag. Den har tatt over mer og mer. Da vi flyttet igjen ved siste årsskifte var det ikke lengre noen grunn til å beholde det som vi dag omtaler som fasttelefon. Abonnementet ble sagt opp. Ja, en epoke er over.

1 kommentar:

Greta sa...

Velkommen etter! Vi gjorde det samme da vi flyttet for tre år siden.