fredag 25. desember 2009

Årets slektsforskerbragd

I år har det vært en del å velge mellom når det gjelder å finne årets slektsforskerbragd. Vi har begynt å få tilgang til Skannet skiftemateriale fra Digitalarkivet. NBdigital gjør også en flott jobb med å legge bøker tilgjengelig på Bokhylla.no på samme måte som DigitaltMuseum har lagt ut et stort antall bilder. De offentlige instanser gjør i aller høyeste grad en kjempejobb som resulterer i at store mengder opplysninger blir lettere tilgjengelig for slektsforskere.

Men de som har gjort den største slektsforskerbragden i år er de ivrige medlemmene av DIS-Norge som jobber med gravminneregistrering og gjør materiale tilgjengelig på nettsiden Gravminner i Norge. Dette er ingen ny aktivitet, men innsats over flere år har nå ført til et fantastisk verktøy for slektsforskere. Nesten 2 millioner gravminner er registrert og litt i underkant av halvparten av disse er avbildet. Medlemmer av DIS-Norge har også nylig fått et nytt medlemstilbud med en betydelig forbedret søkeside for denne databasen. Det har vært gjennomført over 27 millioner søk siden 2005 så det er ingen tvil om at svært mange har nytte av denne tjenesten. I slutten av november fikk Gravminner i Norge stor mediedekning i større aviser og riksdekkende TV. En bieffekt av denne mediedekningen er at svært mange slektsforskere også fant veien til Slektsforskerbasen som har opplevd en stor tilstrømning av nye brukere i tiden etterpå. Så arbeidet med å registrere gravminner har vært positivt på mange måter.

Ingen kommentarer: