søndag 3. april 2011

Ny # 1

Den største forandringen på mange år blant nettfora for slektsforskere skjedde tidlig i 2011. Helt siden opprettelsen av Brukarforumet på slutten av nittitallet har Brukarforumet vært det mest aktive forumet. I perioden 2007-2010 var DIS-Norge Slektsforums aktivitet vanligvis omkring 75% av aktiviteten på Brukarforumet. I kortere perioder var aktiviteten litt lavere mens den i første halvår 2009 var på høyde med Brukarforumet. Rundt siste årsskifte skjedde det derimot en enorm forandring. Aktiviteten på Slektsforum økte betydelig, trolig pga TV serien "Hvem tror du at du er?", og aktiviteten på Brukarforumet sank da det skjedde en omlegging på dette forumet. Den totale effekten er nå at aktiviteten på Slektsforum er dobbelt så høy som på Brukarforumet. Slektsforum startet opp i 2004, så det tok over 6 år før Slektsforum ble det dominerende forumet for slektsforskere. Slektsforums store dugnadsgjeng har endelig klart det, gratulerer!

1 kommentar:

Per-Olav sa...

Dette var en spennende og artig nyhet. Effekten av det nye Brukerforumet har jeg selv prøvd å observere, og at den er betydelig lavere enn før omleggingen er helt sikkert. Slektsforum har ennå ikke kommet igjennom sin omleggingsfase, så jeg er spent på hvordan det vil slå ut på statistikken.