onsdag 27. juni 2012

DNA tester og anetavle

Det finnes tre typer DNA tester som er mest relevant i forbindelse med slektsforskning:

- yDNA
- mtDNA
- Autosomal

For å kunne relatere disse testene til anetavlen viser figuren hvilken del av anetavlen disse testene adresserer. Som vi ser så angår yDNA og mtDNA testene, som til nå har vært de mest vanlige, kun en meget liten del av anetavlen. Når vi også legger til at disse testene ofte adresserer direkte far (yDNA) eller mor (mtDNA) linjer mange tusen år tilbake i tid blir utsnittet av anetavlen forsvinnende liten. Autosomale tester derimot dekker mesteparten av anetavlen og anene nærmest i tid. Denne type test er derfor ofte av størst interesse for slektsforskere og kan brukes som en "DNA DIStreff". 

Den som ønsker å lære mer finner informasjon på DIS-Norges DNA sider.

Ingen kommentarer: