test

tirsdag 12. juni 2012

Søk i verdens nest største database

FamilySearch har en fantastisk søkbar database med over 3 milliarder poster. Da kan det være vel verdt å bruke et par minutter på en video som viser hvordan søk kan gjøres på en effektiv måte. Nærmere opplysninger om dette finnes på den utmerkede FamilySearch Blog som det også kan være lurt å følge med på.

Nå skal man ikke ta alle opplysningene man finner i denne databasen som sannheter. Den er heller et hjelpemiddel til å finne fram til de beste kildene. Så husk å sjekke opplysningene du finner i FamilySearch.

Like etter at dette innlegget ble lagt ut første gang oppdaget jeg at det finnes en database som er enda større enn FamilySearch. Det er databasen til ancestry.com med hele 7 milliarder poster. Antar derfor at FamilySearch er nest størst.

Ingen kommentarer: