mandag 18. februar 2008

DNA-test som et mulig verktøy i slektsforskning

Svein Davidsen har skrevet en meget velskrevet og lærerik artikkel på dette temaet i siste nummer av Gjallarhorn (nr 41, desember 2007). Han gir først en god introduksjon av DNA testing i forbindelse med slektsforskning. Deretter fortelles det om hvordan han har anvendt dette verktøyet for å lære mer om sin farslinje (agnatisk). En ypperlig artikkel relevant for norske forhold på norsk. La oss håpe at flere skriver lignende artikler i framtiden.

Gjallarhorn er et organ for Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag, både et medlemsblad og et tidsskrift for genealogi.

Ingen kommentarer: