onsdag 27. februar 2008

DIS-Norges Slektsforum blir stadig bedre

Ja, det er ingen tvil om at Slektsforum beveger seg i riktig retning selv om vi gjerne skulle ha sett at utviklingen hadde gått litt fortere. Det er mange måter å vurdere utviklingen av Slektsforum på. En måte kan være å sammenligne antall tema som blir diskutert der i løpet av et døgn i forhold til tilsvarende aktivitet på Digitalarkivets Brukarforum som har vært det mest aktive forumet for slektsforskere i svært mange år. Figuren viser at var det omtrent dobbelt så mange tema på Brukarforumet i forhold til Slektsforum i 2005. Utviklingen på Slektsforum har bedret seg siden da og nå er det omtrent 0,8 tema på Slektsforum i forhold til hvert tema på Brukarforum. Fortsetter denne utviklingen også i tiden fremover så vil Slektsforum ta igjen Brukarforumet rundt midten av 2010. Det er veldig viktig at et forum som Slektsforum har størst aktivitet da høy aktivitet også gir kvalitet. Jo flere som benytter seg av Slektsforum desto bedre verktøy blir forumet for slektsforskere. Som jeg har skrevet om tidligere så får vi håpe at Brukarforumet blir lagt ned så Digitalarkivet kan konsentrere seg om det de bør. Slektsforum er i aller høyeste grad et tilbud som kan ta over for Brukarforumet.

Ingen kommentarer: