lørdag 8. mars 2008

Stadig flere DIS-Norge medlemmer

Det har alltid vært en jevn tilstrømning av medlemmer til DIS-Norge og siden år 2000 har den årlig tilveksten vært på 300 medlemmer i året som vist på figuren. I siste halvdel av 90-tallet var medlemsøkningen på hele 900 medlemmer i året. Dette skyldes nok i stor grad at det i denne perioden var en organisert satsing fra sentralt hold i DIS-Norge på å etablere lokallag i alle fylkene.

DIS-Norges søsterforening, Foreningen DIS i Sverige, har over 25 000 medlemmer og har hatt en betydelig større økning i antall medlemmer de siste årene. Tiden er vel snart moden for å prøve å akselerere økningen i antallet medlemmer også i DIS-Norge. Om man ikke klarer å oppnå 900 nye medlemmer i året som på 90-tallet bør det være mulig å øke dagens vekst med en bevisst satsing på dette området. Det er neppe noen tvil om at etablering av flere lokale grupper under lokallagene og tema grupper vil øke oppslutningen om foreningen. Dessuten må man få langt flere av de som er nybegynnere og litt interessert i slektsforskning med i foreningen og medlemsfordelene må økes. I dag, er det nok mange som ikke ser det store behovet for å være medlem da det aller meste er gratis tilgjengelig på internett. Dette gjelder også mange tilbud drevet av DIS-Norge. Nesten alle er litt interessert i slektsforskning og målet må være å få langt flere av disse med i foreningen slik at deres interesse utvikles videre. Vi får håpe dette blir et satsingsområde for foreningen de neste årene.

4 kommentarer:

TorillJ sa...

Veldig enig med deg Vidar, men det er en oppgave til som ikke må glemmes og det er å ta kontakt med folk som raskt faller fra eller melder seg ut. Normalt er det nyttig å snakke med dem som har vist interesse og få dem med litt mer. Men tror spesielt at lokal aktivitet, i nærheten av der folk bor, er avgjørende for å øke interessen.

Laila Christiansen sa...

Veldig enig med Torill, medlemspleie av de medlemmene vi allerede har, i form av aktiviteter og kurs, få flere med på å ta ansvar (yte for å nyte), få flere til å fortelle hvor bra det er å være medlem, da får vi flere medlemmer som blir i foreningen!

Foreningen må ut i lokalmiljøene!

Liv Ofsdal sa...

Og jeg er veldig enig med Torill og Laila ;)
Jeg kan jo si litt om mitt lokale område - Holmestrand. I fjor tok Historielaget her initiativ til å starte en slektsforskingsgruppe. De hadde ikke den store troen på interessen - men ble nok litt overaska når det dukka opp over 30 personer på første møte! DIS-Vestfold ble spurt om å si litt om foreningen vår på møter så dette er et fint samarbeid. Etter at denne gruppen så dagens lys har antall DIS-medlemmer i Holmestrand dobla seg! Vi er nå over 40 medlemmer her fra lille byen vår!

Så - aktivitet lokalt har jeg veldig tro på!

Vidar Øverlie sa...

Mange takk for kommentarer fra andre slektsbloggere og meget sentrale personer innen DIS-Norge. Siden Torill er enig med meg, Laila enig med Torill og Liv er enig med Laila, så ser det ut til at vi alle er enige :-) Jeg håper i alle fall at DIS-Norge og lokallagene i fremtiden vil ha enda mer fokus på dannelse av lokale grupper i nærheten av der folk bor da dette vil føre til at enda flere blir interessert i slektsforskning.