søndag 30. mars 2008

Enda mere DNA i slektsforskning

Ja, her om dagen kom utgave nr. 80 av diskulogen i postkassa og med DNA i slektsforskning som tema steg forventningene til en hyggelig stund sammen med DIS Sverige sitt medlemsblad. diskulogen har i løpet av de siste årene blitt et veldig bra medlemsblad og denne gangen har de klart å være relativt tidlig ute med stoff om DNA i slektsforskning. Dette er et tema som det er en sterkt økende interesse for. I denne utgaven var det åtte sider med følgende artikler:
  • Genetik och etik
  • DNA kan vara en hjälp man vil testa släktskap
  • DNA-prov för genealoger är populära specielt i USA
  • Lär dig mer om DNA-molekylen
  • Några länker
  • Ärftliga sjukdomer - om genetik och genealogi
Temaet som var savnet i denne utgaven var en artikkel om hvordan en slektsgransker i praksis har benyttet seg av DNA testing som et hjelpemiddel i sin slektsforskning, men det kommer sikkert senere.

Olof Cronberg skrev følgende i sin leder om genetik og etick:

Som släktsforskare tror jag at det är viktigt att känna till genetikens möjlighetergott och ont. Jag tror att man ska vara vaksam i vilka sammanhang man lämnar ifrån sig både sitt DNA och sina släktträd. Vad står det för finstilt på den glassiga webbsajten? Är man bara medveten om vad man gör och har funderat på de etiska konsekvenserna, så kan man nog ge sig ut på en spännande resa!

Ja, etikk er et meget viktig tema når man holder på med slektsforskning og i særdeleshet når man kombinerer DNA og slektsforskning.


Ingen kommentarer: