tirsdag 15. april 2008

Slekt og Data 2008 Nr. 1

Det er vanskelig å ikke omtale en ny utgave av DIS-Norges medlemsblad Slekt og Data, så her kommer noen kommentarer.

Det første som slår en er førstesiden med ny layout. Dette var absolutt et stort skritt i riktig retning i forhold til tidligere utgaver. Også utformingen av sidene i bladet er betydelig forbedret med flotte lyse illustrasjoner. Ja, et riktig flott medlemsblad har det blitt. Tidligere i kveld fikk jeg en epost fra en slektsforsker om at denne utgaven hadde inspirert vedkommende til å skrive en artikkel til neste nummer. Sånn skal det være.

Den triste meldingen kommer derimot allerede på side to hvor redaktøren Tone Eli Moseid signaliserer at hun gir seg etter neste nummer. Det er ikke første gangen at en redaktør av Slekt og Data gir seg og hver gang har det sett mørkt ut hvordan man skal kunne finne en med den rette bakgrunn til å kunne overta. Historien har heldigvis vist at dette har løst seg på en veldig bra måte til slutt. La oss håpe at dette også lar seg gjøre denne gangen selv om utfordringen er meget stor.

Temaet denne gangen er England og det er 7 sider om dette. Tradisjonen tro innholder denne utgaven landsmøtepapirene med hele 32 sider så kanskje temaet ikke var så representativt for denne utgaven. Tiden er i alle fall moden for at landsmøtepapirene kun legges ut på foreningens nettsider i fremtiden slik at medlemsbladet kan brukes til stoff som er av interesse for en langt større andel av medlemmene. Dette vil også bli tatt opp som en vedtektsendring på det kommende landsmøte i slutten av april.

Det jeg likte best med denne utgaven var to artikler som nevnte hvor nyttig det kan være å benytte seg av DIS-Norges Slektsforum. Håper at mange blir inspirert av disse eksemplene og får oppleve hjelp fra andre slektsforskere på Slektsforum.

2 kommentarer:

TorillJ sa...

Det nest siste avsnittet i innlegget ditt er veldig viktig. Det er bakgrunnen for min og resten av styrets holdning til saken. Vi må kunne bruke Slekt og Data til godt stoff om det faget vi driver - slektsforsking. Landsmøtesaker vil alltid være for spesielt interesserte og særlig når en så stor andel av et god blad vedtektsmessig går med til dette.

Imidlertid blir det en utfordring for ny redaktør/redaksjon at det i en toårsperiode må produseres 8 fulle numre med stoff, dvs et mer en hittil. Men den utfordringen tror jeg ikke er umulig å komme rundt.

Oddvar Munro-Jenssen sa...

Dette var en flott presentasjon av S&D.