mandag 5. oktober 2009

Noen har gjort det

Ja, Journal of Genetic Genealogy har gjort det fra sin første utgave i 2005. DIS-Oslo/Akershus har nå også gjort det med å distribuere sitt medlemsblad DISputten på internett fra og med 2/2009 utgaven. Ved overgangen fra papirutgave til internett var det visst noen få som fortsatt ville ha en papirutgave av DISputten og det fikk de visst. I DISputten 3/2009 som ble tilgjengelig her om dagen finner jeg ingen omtale av overgangen så dette har trolig gått ganske så smertefritt. Dermed er betydelige midler blitt tilgjengelig til andre aktiviteter.

En slik overgang fra papir til internett vil nok komme for de aller fleste medlemsblader. Det som er avgjørende er tidspunktet mottakerne er modne for en slik overgang. Når det gjelder medlemsbladet Slekt og Data har jeg allerede lest internett utgaven som skal sendes i papirutgave til medlemmene i løpet av måneden. For min egen del så vil papirutgaven ikke bli åpnet når den kommer i postkassa. Tidligere utgaver ligger også tilgjengelig på DIS-Norges nettsider. Med et så flott tilbud fra DIS-Norge og en del av lokallagene er gamle papirutgaver kastet for lenge siden. Nå håper jeg også at Slekt og Data tar skrittet og begrenser utsendingen av papirutgaven radikalt. Betydelig kostnader kan derved bli spart og medlemskontingenten holdes på et lavt nivå som nå. En forening som ønsker å ha fokus på databehandling bør også ligge i forkant på dette området. Reduserte kostnader er med på å holde både medlemskontingent og terskelen for å bli medlem i foreningen lavest mulig. Det trengs nå som det er flere indikasjoner på at aktiviteten blant slektsforskere er avtakende.

2 kommentarer:

TorillJ sa...

Jeg er helt enig med deg Vidar. Men støyen som kommer når dete luftes er sterk. Jeg undrer meg på noen ganger om det er slik at de som syns dette ville være greit, overhodet ikke støyer.

Ser også veldig forskjell på det produktet som er ferskt og oppdatert i forhold til 6-8 uker gamle produkter. Om ikke Slekt og Data skal være dagsavis, så er det et tankekors.

Du foreslo at SF nr 10 000 skulle omtales også i S&D. Ikke uenig i det. Men det er et godt eksempel på at tiden spiller en faktor i motsatt retning. Han var hos oss et par dager etter absolutt siste frist for forrige nummer som altså ennå ikke har kommet i postkassene. Det betyr at han kan være med i neste nummer som blir julelektyre. Da er det nærmere to måneder siden det skjedde.

Vidar Øverlie sa...

Nå er ikke jeg så opptatt av at Slekt og Data skal være ferskvare. Temaene der er ikke det og DIS-Norge har mange andre kanaler hvor dagsaktuell informasjon kan gjøres tilgjengelig. Problemet er heller at det har blitt for mange nyhetskanaler til at det vanlige medlem gidder å følge med. Det er vel kun noen svært få (om noen) som leser både

- Slekt og Data
- lokallagsblad
- DIS-Norge epost
- lokallag epost
- leder blogg
- DIS-Norge nettsidene
- lokallag nettsider

for å få med seg det som skjer. Kanskje har jeg oversett noe også. Poenget er at det er blitt for mange kanaler for informasjon til medlemmene.