test

onsdag 28. oktober 2009

Nå blir det travelt

Jula kom veldig tidlig i år med en fantastisk julepresang. Digitalarkivet har startet en prøveordning av den nye tjenesten Skannet skiftemateriale.

Følgende tekst er hentet fra den nye nettsiden.

Tjenesten tilbyr navigering i og fremvisning av det skannede skiftematerialet. Tjenesten tar utgangspunkt i det skiftematerialet som er mikrofilmet, og det er mikrofilmene som er skannet. Tjenesten vil etter hvert bli utvidet med resten av skiftematerialet, som må skannes fra originalene.

Tjenesten gir også mulighet for å utnytte de transkriberte, søkbare skifteregistrene i Digitalarkivet. Skifteprotokoller som er med i søkbare registre, har lenker til disse registrene. Motsatt vei er det lenker fra hver skifteforretning (person) i registret til den aktuelle siden i skifteprotokollen.

Riksarkivets mikrofilmsamling av skiftemateriale omfatter sivil, geistlig og militær skifteforvaltning fra midten av 1600-tallet og til et stykke ut på 1800-tallet. Sluttåret for det mikrofilmede materialet varierer fra distrikt til distrikt, men det er relativt lite skiftemateriale yngre enn 1850 som er mikrofilmet.

Riksarkivets mikrofilmsamling med dødsfall protokoller er inkludert i denne tjenesten. Dødsfallsmeldingene kan betraktes som et første steg på veien mot skiftebehandling. Dette materialet omfatter foreløpig kun Oslo, Akershus, Østfold og Bergen by. I noen tilfeller går protokollene frem til ca. 1970

Tjenesten tilbyr i overkant av 2700 kilder med skiftemateriale (i hovedsak protokoller). Til sammen blir dette ca. én million bilder.

Den eldste skifteprotokollen er Aker sorenskriveris skifteprotokoll nr. 1, tett fulgt av Namdal sorenskriveris skifteprotokoll nr. 1. Begge starter høsten 1656. Først henimot 1700 har vi bevart skifteprotokoller fra de fleste sorenskriveriene og byfogdembetene, men også senere finnes det hull i rekkene av skifteprotokoller.

Før man setter igang med å bruke denne tjenesten får man en god oversikt over hva som finnes ved lese Arkivverkets nettside om Skifter. Her finnes blant annet en oversikt over de først skifteprokollene for de forskjellige områdene.

De som er vant til å bruke de skannede kirkebøkene vil kjenne seg igjen på disse sidene da det er mange likheter. Sender de som står bak dette arbeidet en stor takk. Dette kommer til å bli et fantastisk verktøy for slektsforskere og det bør hold oss opptatt i mange år framover. Takker og bukker!!!

1 kommentar:

Synnove sa...

Kjempebra men hvordan skal man avholde seg fra å sitte her for mye?