tirsdag 10. november 2009

Den nye telefonkatalogen

Fra tide til annen er det noen som kontakter meg da de har registrert at jeg er interessert i norsk utvandring til New Zealand. Slike henvendelser gjelder også ofte Australia.

Her om dagen var det en som ønsket å finne etterkommere til en kar som skulle ha utvandret til Australia omkring 1950. Personen hadde et litt uvanlig etternavn og det var ikke så veldig mye å finne i de mest brukte kildene for Australia. Telefonkatalogen for Australia ga heller ingen tips om mulige etterkommere. Derimot ga et søk på facebook et treff på etternavnet som så meget lovende ut, men i et annet land og verdensdel, på Filippinene. En henvendelse til karen som hadde registrert seg på facebook resulterte i en bekreftelse av at han var sønn av nordmannen som hadde utvandret til Australia og senere til Filippinene. Uten facebook så hadde det nok vært veldig vanskelig å finne denne etterkommeren. Med flere hundrede millioner personer registrert på facebook er dette blitt et bra verktøy når det gjelder å finne nålevende på global basis.

1 kommentar:

TorillJ sa...

nde hvordan de nye sosiale mediene kommer til nytte