test

søndag 29. november 2009

Redusert aktivitet i slektsfora høsten 2009

Tidligere denne måneden nevnte jeg at aktiviteten på Brukarforumet ikke var like stor som tidligere. Mye av det samme gjenspeiler seg også på DIS-Norges Slektsforum. Figuren nedenfor viser antall emner i døgnet og de tykke linjene er gjennomsnittet for en 14 dagers periode.
I første halvår i år var det en betydelig høyere aktivitet enn i tvilsvarende periode i fjor. Etter sommeren ser vi en motsatt trend da aktiviteten er lavere enn i fjor. Så utviklingen på Slektsforum og Brukarforumet ser ut til å være svært lik.

En annen måte å presentere aktiviteten på er vist nedenfor med det kumulative antall emner siste døgn.
Denne figuren viser at den økningen som ble oppnådd i første halvår alt har forsvunnet i løpet av høsten. Det totale antallet emner siste døgn kommer trolig til å bli veldig lik fjorårets tall ved årets slutt.
På nettsiden til Slektsforum er det en teller som viser antall registrerte brukere. Tilgangen av antall registrerte brukere har vært økende de siste årene, helt til sommeren i år. Så også her har det vært mindre økning i siste halvår i år i forhold til i fjor. Så selv om det totale antallet nyregistrerte brukere trolig når en topp i år så er tendensen for tiden avtagende.

Nå er jeg ikke så veldig opptatt av om antallet nyregistrerte brukere avtar, for det må det gjøre til slutt. Det viktigste er at aktiviteten er økende i forhold til Brukarforumet slik at Slektsforum en dag blir det ledende forum.
Trenden på dette området har vært positiv for mesteparten av året, men det er noen kortere perioder hvor utviklingen har vært negativ i forhold til i fjor. I mai i år viste trendlinjen at Slektsforum ville nå Brukarforumets aktivitetsnivå i første kvartal 2010. Nå ser dette ut til å ta litt lengre tid, da det neppe skjer før i tredje kvartal 2010.

Ingen kommentarer: