test

lørdag 2. mai 2009

Slektsforum blir stadig bedre II

For vel et år siden skrev jeg om at aktiviteten på Slektsforum viste en fin utvikling i antall omtalte tema pr. døgn sammenliknet med Brukarforumet. Da viste den lineære trendlinjen at aktiviteten på Slektsforum og Brukarforumet vil bli like stor rundt midten 2010. Som figuren til venstre viser så har dette utviklet seg i positiv retning for Slektsforum og nå viser trendlinjen at disse to fora vil være omtrent like aktive ved kommende årsskifte. Allerede i første kvartal i år har aktiviteten på Slektsforum i lengre perioder vært høyere enn på Brukarforumet, men da DISerne er mindre aktive enn Brukarforumets brukere når lufttemperaturen ute stiger så vil ikke dette vedvare i de neste månedene. Så man må nok vente til 2010 før Slektsforum har vedvarende høyest aktivitet i antall tema pr. døgn.

Selv om aktiviteten i antall omtalte tema går i riktig retning på Slektsforum så ligget antallet nye tema som blir tatt opp der fortsatt ca. 5 år etter hva Digitalarkivets forskjellige fora generer. Dette får bli et tema ved en senere anledning.

Ingen kommentarer: