test

torsdag 12. november 2009

Avtagende aktivitet på Digitalarkivets fora

Etter mange år med bare økende interesse er utviklingen i ferd med å avta. Om dette er begynnelsen på en langvarig nedadgående trend for Digitalarkivet er usikkert, men det er ingen tvil om at aktiviteten er avtagende for første gang siden oppstart.

Et klart eksempel på dette er vist i figuren nedenfor som viser færre kumulativt antall tema pr. døgn i 2009 sammenlignet med 2008.

Et annet eksempel er vist nedenfor. Denne figuren viser at økningen i antall tema har vært tilnærmet lineær i periode på mer enn 3 år.

Etter sommeren 2009 har derimot veksten vært mindre enn i de foregående årene. Om det er den generelle interessen for slektsforskning som er avtagende og som resulterer i mindre interesse for Digitalarkivets fora sier disse figurene ingen ting om. Det kan også være at noen flere velger Slektsforum i stedet for Brukarforumet og at det er dette disse figurene indikerer. Dette vil jeg komme tilbake til senere.

4 kommentarer:

Per-Olav sa...

Dette var en veldig flott og interessant oversikt Vidar. Her ligger det garantert mye arbeid bak, særlig det med å holde disse tabellene ajour. Jeg er spendt på fortsettelsen.

Vidar Øverlie sa...

Ja, dette er en liten registrering som jeg har hatt gående i noen år nå da jeg finner aktiviteten i disse fora som mest interessant.

Laila Christiansen sa...

Kan synkende aktivitet skyldes at folk kanskje greier mer selv? Vi har jo nå tross alt fått kirkebøker på nett og nå sist skifter, noe som gjør at mange altså blir mer selvhjulpne?

Vidar Øverlie sa...

Jeg er usikker på hva som er årsaken til den avtagende interessen. Heller vel mer til en sammenheng mellom at de aller fleste som er interessert i slektsforskning nå har PC og tilgang til internett og har benyttet seg av dette nye verktøyet. Nyhetens interesse er kanskje over for denne gang. De fleste av oss er vel også periode-slektsforskere og må ha en pause innimellom.