test

tirsdag 2. mars 2010

DNA revolusjonen nærmer seg

Til nå har y-DNA tester vært mest aktuelt i forbindelse med slektsforskning. Med denne type tester kan man følge rette mannslinjer og på den måten finne tidspunktet for en felles stamfar. På den andre siden av anetavla kan man bruke mt-DNA tester til å finne tidspunktet for en felles stammor i rette kvinnelinjer, men med en betydelig mindre nøyaktighet enn hva som er tilfelle for mannslinjen. Så har vi hatt det store gapet mellom rett mannslinje og kvinnelinje i anetavla. Dette gapet er det som nå kan utforskes av autosomale tester. Disse testene har vært tilgjengelig i omtrent et års tid, men har gjerne hatt mer fokus på helse enn slektsforskning. Om ikke så lenge vil FamilyTreeDNA komme med autosomale tester hvor slektsforskning vil stå i fokus. De kaller testen for Family Finder. Med denne testen kan man oppdage forbindelser til etterkommere av alle sine seksten tippoldeforeldre.

Jeg har alt meldt min interesse for en slik test og vil senere komme tilbake til hvordan dette utvikler seg.

Er du klar for den store revolusjonen i genetisk slektsforskning?

Ingen kommentarer: