test

søndag 21. mars 2010

Hva er det som skjer?

Ja, det kan man saktens lure på for noe er det. Under de olympiske vinterleker skrev jeg at aktiviteten på Slektsforum, Brukarforumet og Slektsforskerbasen ble lav da vinterlekene startet. Jeg regnet med at dette bare var et forbigående fenomen i forbindelse med disse sportslige aktivitetene som opptar nordmenn. Nå begynner det å bli en god stund siden vinterlekene ble avsluttet, men aktiviteten er fortsatt veldig lav og det i en periode av året hvor aktiviteten normalt er på topp. Har interessen for slektsforskning fått seg en alvorlig knekk eller har slektsforskerne funnet seg andre arenaer?

5 kommentarer:

Anne-Lise sa...

Kan det ha noe med omlegging/endring av siden på Slektsforum kanskje. Har hørt endel som klager på at det er blitt litt problemer med å finne fram på e nye sidene.- Håper at det går seg til snart.

Vidar Øverlie sa...

Det er mulig at omleggingen av DIS-Norges nettsider kan ha bestydning for aktiviteten på Slektsforum og Slektsforskerbasen da dette også skjedde rundt den tiden. Men det forklarer neppe redusert aktivitet på Brukaforumet. Som så ofte ellers er det kanskje flere faktorer som har hatt betydning.

Laila Christiansen sa...

Jeg tror faktisk det har noe med at folket begynner å bli mer selvhjulpne, utrolig mange av de som før har bedt om hjelp på fora (gjengangere) greier seg nå sjøl. Jeg merker at det stadig blir lengre mellom epost med forespørsler om hjelp, før var det minst et par hver dag, nå kan det gå en uke mellom hver.

Det som kanskje er mest å tenke på er om det er mangel på tilsig av nye slektsforskere?

Jeg tror også at DIS-Norge vil tjene på å legge noen av de sentrale tjenestene mer synlig på framsiden.

Harald Søren Storaker sa...

Kanskje har noen blitt hekta på fjesboka, eller kanskje noen driver og blogger - . Det er i alle fall sikkert at bruken av mediene stadig endrer seg, og behovene endrer seg.
Da kirkebøkene blei lagt ut blei det straks et stort behov for tydehjelp. Kanskje noen av oss etterkvart har fått litt meir trening i lesing av håndskrift?
Eller gir det utslag på statistikken at Køhler-debatten har roa seg ned?

Vidar Øverlie sa...

Etter å ha studert dette litt nærmere så ser jeg at starten på den reduserte aktiviteten kan tidfestes til rundt 12. februar i år. Dette sammenfaller med starten av de olympisk vinterleker og omlegging av DIS-Norge sine nettsider. Aktiviteten på Brukarforumet har de siste dagene begyndt å nærme seg fjorårets nivå så der er situasjonen i ferd med å normalisere seg. Det kan derfor se ut til at det er omleggingen av DIS-Norge nettsidene som er hovedårsaken til redusert aktivitet. Tilsiget av nye brukere på Slektsforum og Slektsforskerbasen er omtrent halvert etter 12. februar, så forandringen er svært betydelig. Er enig med Laila i at hovedtilbudene til DIS-Norge bør gjøres mer synbare på nettsidene. Det er i alle fall viktig at slektsforskere finner veien til Slektsforum og Slektsforskerbasen.

Det er mulig at slektsforskere har blitt mer selvhjulpne og benytter seg av andre fora som Facebook, men da hadde vi sett en gradvis forandring over mye lengre tid. En slik gradvis forandring ble observert i siste halvår av 2009 etter at aktiviteten toppet seg sommeren 2009.

Det kan nok hende at Køhler debatten har skapt litt interesse for slektsforskning, men den kan ikke forklare den markante negative trenden som startet i første halvdel av februar i år.