test

søndag 14. oktober 2012

Hvem er medlem av en forening?

Fra tid til annen presenteres resultater fra undersøkelser som kan være av interesse. I Canada har de foretatt en online innsamling av data fra nesten 3000 slektsforskere. Denne undersøkelsen viser at 63% ikke var medlem av en relatert forening og at andelen var lavest blant de med høyere utdannelse. Du kan lese mer om denne undersøkelsen og resultatene her. Det er åpenbart at foreninger for slektsforskning ikke klarer å fange opp alle som har denne interessen. 

Spørsmålet er vel hva slektsforsker foreningene skal kunne tilby denne gruppen av slektsforskere i disse tider hvor svært mye allerede er tilgjengelig via internett. Dette er adressert i en nylig doktorgrad av Jennifer Kathleen Matthews Land, “From Gravestones to Google: The Impact of Internet Adoption on Genealogists’ Information and Communication Behavior”. Det kan se ut som om internett er i ferd med å overta store deler av den rollen som foreninger tidligere hadde og at man får flere online foreninger eller interessegrupper som f.eks. ISOGG

Ingen kommentarer: