test

onsdag 10. oktober 2012

135 millioner data fra Australia og New Zealand

Findmypast har utvidet sin database med hele 56 millioner søkbare data for Australia og New Zealand. Med denne utvidelsen er det totalt 135 millioner data i denne delen av deres database. Ved første øyekast kan det se ut som om det er mye av de samme data som Ancestry tilbyr. Et årsabonnement for denne delen av Findmypast koster i underkant av 60 australske dollar. En oversikt over hva databasen inneholder finnes her.   

Ingen kommentarer: