test

torsdag 25. oktober 2012

Nytt Middelalderforum

Den 23. oktober startet Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) sitt forum for middelalder genealogi. I dette tilfelle vil det si slektsforskning for perioden før år 1660. I løpet av det første døgnet hvor dette nye forumet fikk stor oppmerksomhet på Digitalarkivets Brukerforum med over 30 innlegg fra omtrent 20 personer var aktiviteten kun 3 forskjellige tema fra samme person på NSF sitt Middelalderforum. Det er tydelig at interessen for å diskutere det nye forumet er mye større enn interessen for middelalder genealogi. Dette var ikke uventet da det har vært fullt mulig å adressere middelalder genealogi både på DIS-Norges Slektsforum og Digitalarkivets Brukerforum uten at dette har skjedd i noen særlig grad. 

Det er synd at NSF bruker ressurser på å starte opp et eget forum som høyst sannsynlig vil bli like mislykket som deres andre fora i stedet for å støtte opp om allerede eksisterende fora. Slektsforskerne i Norge er så få at de bør konsentrere seg om å holde liv i og videreutvikle det mest aktive forumet som de siste årene har vært DIS-Norges Slektsforum.            

2 kommentarer:

Tore Kristiansen sa...

Jeg er ikke helt enig med deg i dette, Vidar. Forumene på Slektsforum har ikke hatt den samme aktiviteten som de gamle debattene på Digitalarkivets Brukarforum (DABF), og det er vel det de har lyst å gjenopplive?

Slektsforum er heller ikke optimalt. Mi erfaring med Slektsforum er at aktivitet genererer mer aktivitet i en region/område. F.eks. når jeg svarte på flere emner i en kommune på Nordmøre, kom det plutselig nye emner i andre kommuner på Nordmøre.
Da jeg og andre ble litt tyste med å respondere, gikk den totale trafikken i forumene på Nordmøre ned. Og så økte den når vi ble aktive igjen. Den samme trenden har jeg sett i Romsdal. Da 4-5-6 av oss begynte å diskutere skikkelig der og oppga kilder for det meste vi diskuterte, økte plutselig aktiviteten sterkt i Romsdalsforumene. Og vi diskuterte ikke bare oss i mellom, men langt flere ble aktive. Og det kom nye brukere med nye emner og nye slekter vi kunne diskutere. :-)

Det jeg savner i Slektsforum, er at DIS-Norge som organisasjon ikke tar mer aktive grep. Jeg mener at hvert distriktslag burde hatt ansvar for å finne folk som i det minste kunne ha svart litt i sine områder. F.eks. personer med tilgang til bygdebøker fra området. Eller andre som er interesserte. I flere områder er det alt for mange innlegg uten svar.
Jeg tenker ikke da på at dette skal være moderatorenes oppgave, men heller at distriktslagene prioriterer dette som et av sine gjøremål.

Vidar Øverlie sa...

Hei Tore,

Mange takk for konstruktive kommentarer og jeg er ikke så sikker på om vi er så veldig uenige heller. Aktiviteten på Slektsforum har i 2011 og 2012 vært tilsvarende aktiviteten på det gamle Brukarforumet på Digitalarkivet. Det skjedde en stor forandring i begynnelsen av 2011 da serien "Hvem tror du at du er?" ble vist på NRK og Digitalarkivet la om sitt Brukarforum samtidig som DIS var flinke til å lede den nye trafikken pga av TV-serien over på Slektsforum. Siden da har Slektsforum vært dobbelt så stort som Brukarforumet målt i antall emne pr. døgn. Se tidligere innlegg her på bloggen.

Selvsagt kan Slektsforum også gjøres bedre og videreutvikles. Jeg tviler ikke på at god respons resulterer i økt aktivitet samtidig som at aktiviteten må være på et visst nivå for den ikke skal dø ut. Det er derfor at jeg ikke er så begeistret for at nye fora etableres da det fragmenterer aktiviteten og foraene blir for lite aktive. Verdien av få store fora er langt større enn med mange mindre.

Når det gjelder hvordan Slektsforum driftes og videreutvikles så ville det ha vært ypperlig med mer aktivitet i distriktslagene. I tillegg så bør også DIS-Norge styret i det minste følge med på foreningens medlems-forum DISforum og svare på spørsmål der. Dette ser ikke ut til å skje for tiden. Kanskje det vil hjelpe med et direkte innspill til styret.