test

torsdag 15. november 2012

En forening som sliter

NSF var kjent for å fremme slektsforskning av høy kvalitet. Det omdømme har de bygget jevnt og sikkert siden starten i 1926. 

Foreningen har siden jeg ble kjent med den for nesten 50 år siden ikke briljert med forenings drift og dette har resultert i aktiviteter stort sett sentrert i Oslo-gryta. Det har vært gjort flere forsøk med å etablere distrikts representanter uten at dette har gjort foreningen mer landsdekkende. Siste forsøk er å få igang aktiviteter i Hedmark hvor foreningen håper på et fruktbart samarbeide med andre foreninger og lag i samme område. NSF skal visst ha 61 medlemmer i Hedmark. Dette er veldig få skal man kunne skape varig aktivitet i fylket. Min erfaring med etablering av DIS lokallag i tre fylker og gjenoppliving av lokallag i to fylker tilsier at man i det minste må ha 100 medlemmer i området skal aktiviteten kunne opprettholdes over mange år. I tillegg er NSF sin frontfigur i fylket ikke kjent for diplomati og samarbeide. Her ligger det meste til rette for et bomskudd fra NSF.

1 kommentar:

Lars Ove Wangensteen sa...

I natt fikk jeg tips om denne bloggen fra et DIS-medlem

Jeg ser at du forsøker å rakke ned på meg som person uten at du overhode ikke kjenner meg.
Jeg ser også at du skriver om noe du ikke kan vite noe om.
Det jeg også ser er hvilken forening du er med i, og da gir slike innlegg meg ekstra energi.

Derfor vurderer jeg nå sterkt å linke til denne bloggen din på førstesiden på min hjemmeside slik at 1500-2000 personer daglig kan få lese hvordan noen medlemmer i en annen forening ser på meg og NSF.

Jeg synes mine besøkende har krav på det, og sist jeg gjorde det samme så var det ikke akkurat bloggeren det ble heiet på.

Men takk for at du fikk meg til å smile nå på morgenen, og jeg kjenner at jeg får mer energi av sånt.

Lars Ove
www.wangensteen,net