test

torsdag 8. november 2012

Fremtidens gravstein

Vi får håpe at dette ikke blir en typisk gravstein i fremtiden. Men noen gravsteiner har visst allerede en Quick Response (QR) på plass med lenke til informasjon om personen. En annen sak er at personer i dag ofte har svært lange navn som kan kreve relativt store gravsteiner dersom hele navnet skal på plass. Store gravsteiner blir neppe tillatt så kanskje det blir et større behov for en QR på gravsteinen i framtiden.

Skal det være en slik gravstein så finner du sikkert en her. Dette temaet er også omtalt i mailonline.             

Ingen kommentarer: