test

søndag 30. juni 2013

Digitalarkivets brukerforum har snudd nedgangen

Digitalarkivet hadde i mange år sitt Brukarforum som var det ledende forumet for slektsforskning i Norge. Tidlig i 2011 ble forumet lagt om og fikk navnet "Brukernes eget forum". Omleggingen var ikke smertefri og mange dyktige og aktive brukere forsvant. Samtidig gikk den meget populære TV serien "Hvem tror du at du er?" på nrk og DIS-Norges Slektsforum klarte å overta som det mest aktive forumet blant slektsforskere. 

Aktiviteten på Digitalarkivets forum har årlig avtatt i perioden 2008-2012 som vist på figuren. Nå kan det se ut som om denne trenden har snudd da aktiviteten i 2013 har vært litt høyere enn i 2012. Den økte aktiviteten skjedde i februar samtidig med at årets utgave av TV serien "Hvem tror du at du er?" ble sendt på nrk. I 2012 ble denne serien ikke sendt. Det er meget trolig at "Hvem tror du at du er?" har hatt en positiv innvirkning på aktiviteten på dette forumet. Spørsmålet er vel om aktiviteten klarer å holde seg på fjorårets nivå i siste halvdel av året. 

Ingen kommentarer: