mandag 24. juni 2013

Skandinavisk innvandring til New Zealand

Nettstedet Scandinavian Trail i New Zealand har samlet mye informasjon om skandinavers innvandring til landet. Blant annet heftet Whispering Roads som tar for seg en tur fra Wellington til Napier. Her omtales de skandinaviske bosetningene og steder hvor man kan få mer relevant informasjon på denne ruten. Heftet er flott utformet og ikke minst er innholdet rikholdig. Her er det mye informasjon å finne for den som er interessert i skandinavisk innvandring til New Zealand i et område hvor skandinaver var relativt sterkt representert.

Ingen kommentarer: