test

onsdag 5. desember 2012

Søk i mer enn 116 000 norske bøker og 66 000 aviser

Nasjonalbiblioteket utvikler stadig sin tjeneste med å gjøre flere bøker og aviser etc. tilgjengelig på nett. Ikke bare det, de har også en fantastisk søketjeneste som bringer deg til de sidene hvor søkeordet finnes. Så dersom du har spesielle navn du ønsker å sjekket ut om de finnes omtalt i norske bøker og aviser så er det bare å søke ivei. Husk å stille inn filteret oppe på høyre på søkesiden på "Digitally Available". For mitt eget vedkommende har jeg på denne måten funnet mange nye opplysninger. 

Personer som oppholder seg i utlandet med ikke norsk IP-adresse har et mer begrenset utvalg, men kan søke på de ca. 13 000 bøkene  som er satt fri. Dette er mest bøker som er eldre enn 70 år.

Nå er ikke alle bøker tilgjengelig enda, men utvalget utvides med stormskritt. Jeg har tidligere skrevet om dette

På Nasjonalbibliotekets nettsider finnes følgende opplysninger:

Bokhylla.no ble først lansert som et prøveprosjekt i 2009. Det ble etter en avtale fra 28. august i år mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor bestemt at tjenesten skulle gjøres permanent og utvides til å omfatte alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. 100 000 bøker utgitt i Norge til og med år 1999 er nå tilgjenglige. Fra januar 2013 vil også bøker fra år 2000 være tilgjengelige. Bokhylla.no vil inneholde rundt 250 000 bøker når den er komplett i 2017.
  
Så det er liten tvil om at behovet for bokhylle og besøk på biblioteket vil avta etter hvert. 

Ingen kommentarer: