test

lørdag 9. februar 2013

DigitalNZ

I New Zealand finnes det mange gode verktøy for slektsforskere. Et av de er DigitalNZ. Med dette verktøyet kan man med et klikk søke i mer enn 120 New Zealand nettsteder. Dette er nettsteder som er meget relevante for slektsforskere som for eksempel arkiv, museer og bibliotek med store databaser. Eller som det står i januar utgaven av FamNet Newsletter:

Check out this new feature! It’s well worth doing this with all of your ancestors who lived in New Zealand – you may be surprised at what you find. Even in our initial testing we were discovering new information about our families.


Ingen kommentarer: