mandag 17. juni 2013

DIS-Vestfold imponerer

At DIS-Vestfold er en aktiv forening med dyktig ledelse er det ingen tvil om. Dette har også Sparebankstiftelsen DNB registrert og følgende er hentet fra deres nettside:
                
DIS Vestfold får 130000 kroner til utstyr for digitalisering av data for slektsforskning. DIS-Vestfold er et distriktslag i Norges største slektsforskerorganisasjon, DIS-Norge, og de jobber med slektsforskning i Vestfold. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får laget utstyr for digitalisering av ulike kommunale kilder som skoleprotokoller, fattigmanntall og hjemstavnsprotokoller, skattemanntall, skattelikningsprotokoller, valgmanntall, telefonregistre og adressebøker. Prosjektet vil særlig fokusere på kilder fra tidsperioder som utfyller de store gapene mellom folketellingene i 1801, 1865, 1891, 1900 og 1910. I tillegg vil man fokusere på kilder etter 1910. På denne måten vil det gjennom prosjektet bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke.

Dette er et betydelig beløp for en forening med en årlig omsetning på ca. kr 100000. Pengene skal bli brukt til innkjøp av utstyr og programvare for å effektivisere jobben. Du kan lese mer om dette på DIS-Vestfolds nettsider. En slik suksess bør også inspirere andre foreninger til økt kreativitet.

4 kommentarer:

John Ludvigsen sa...

Ja Vidar, vi setter veldig stor pris på denne tildelingen fra Sparebankstiftelsen. Den virker som en stor inspirator for oss, og nå ivrer vi etter å komme i gang med jobben så fort vi får ting på plass.
Vi håper også at denne tildelingen kan motivere flere lag i DIS-Norge til å sette i gang på samme måte.

Vidar Øverlie sa...

John og gjengen, veldig bra jobbet. Jeg tror nok at DIS-Vestfolds eksempel vil inspirere andre foreninger til lignende aktiviteter og det er veldig bra. Jeg regner også med at DIS-Vestfold gjennomfører prosjektet på en så bra måte at det blir greit å kontakte Sparebankstiftelsen en annen gang.

Laila N. Christiansen sa...

Dette bør bli fortalt til resten av DIS-familien via DIS-Norga. At det faktisk nytter å søke om midler både her og både der.

Få budskapet ut til folket!

Vidar Øverlie sa...

DIS-Norge har gjort et forsøk her:
http://www.disnorge.no/cms/stor-pengest-tte-til-dis-vestfold-fra-sparebankstiftelsen

Det DIS-Vestfold har fått til er så positivt at det fortjener oppmerksomhet i alle foreningens kanaler.