test

tirsdag 10. juni 2008

Den virtuelle forening

En av de ”foreninger” jeg er med i er International Society of Genetic Genealogy (ISOGG). Foreningen har et enkelt formål:

"The mission of the International Society of Genetic Genealogy is to advocate for and educate about the use of genetics as a tool for genealogical research, and promote a supportive network for genetic genealogists."

Dette er ikke en forening i tradisjonell forstand da all aktivitet er basert på bruk av internett. Foreningen har heller ingen medlemskontingent eller andre krav til de mer enn 5000 personene som har registrert seg, men du har anledning til å hjelpe til med din egen innsats. Så dette er dugnadsarbeid. Foreningens produkter ligger tilgjengelig på deres nettsider og mange engasjerte og kunnskapsrike personer stiller opp for å drifte foreningen. Dette er trolig en form for foreningsdrift som blir mer vanlig i fremtiden. Er du interessert i genetisk genealogi bør du gjøre deg kjent med disse nettsidene.