test

tirsdag 25. november 2008

1 År

Det er nå gått et år siden denne bloggen så dagens lys. På den tiden hadde DISchat damene
allerede startet opp med sine slektsblogger og de er i aller høyeste grad fortsatt meget aktive. Det var vel LivS som var pioneren blant slektsbloggerne i Norge dersom vi ikke regner slekt.no som en blogg. Vi DISchat gutta var litt trege i starten, men i løpet av det siste året har følgene startet opp
Nå har jeg ganske sikkert ikke klart å få med meg alle slektsbloggene for det dukker stadig opp nye. Et kjennetegn for de aller fleste slektsbloggerne er at de også er meget aktive på DISchat. Og aktiviteten er høy for tiden. I løpet av de siste 4 dagene har 10 av disse bloggene blitt oppdatert og den mest aktive av de alle er TorillJ med daglige innlegg i sin DIS-Norge lederblogg.

Det er et rikt mangfold i bloggene og mange av oss har nok laget våre rutiner på hvordan vi følger med på de andre bloggene. Om det kommer like mange nye blogger i løpet av det neste året tviler jeg litt på, men noen flere håper jeg det blir. I alle fall regner jeg med at vi enda ikke har sett toppen av aktivitet blant slektsbloggere i Norge. Kanskje klarer vi å arrangere en liten vennlig lokal slektsblogger konkurranse i løpet av det kommende året. Det gjør seg med litt variasjon.

lørdag 15. november 2008

12 000+ Slektsforskere

Den 10. november hadde 12 000 slektsforskere registrert seg i DIS-Norges Slektsforskerbasen. Dette er en gratistjeneste hvor slektsforskere kan registrere de geografiske områdene de driver slektsforskning og på den måten også finne andre som arbeider med de samme geografiske områdene som en selv. Dette flotte verktøyet er sjelden omtalt i de mange slektsforsker fora og har hatt en litt anonym tilværelse. Men til tross for dette er Slektsforskerbasen meget populær og nå har over 12 000 slektsforskere funnet veien dit og registrert seg. Dette er ca. 50 % flere enn antall medlemmer i landets største slektsforskerforening.

Et annet særpreg med Slektsforskerbasen er at tilstrømmingen av nye personer som registrer seg er meget stabil med ca. 2 000 i året. Om dette antallet vil holde seg i fremtiden og representere en jevn tilstrømming av antall personer som begynner med slektsforskning eller om det vil flate ut er det for tidlig å si noe om.

Sender en stor takk til Torleif Haugødegård som startet opp denne tjenesten og til de i DIS-Norge som drifter Slektsforskerbasen i dag på en utmerket måte til glede for veldig mange slektsforskere.

lørdag 1. november 2008

Hele Norge på CD-ROM

Stabelen med CD'er har vokst og tiden er kommet for en liten opprydding. Planen er å legge disse CD'ene inn på PC'en og på back up da selv CD'er tar plass når det blir mange nok. På de fleste CD'ene ligger det gamle familie bilder, men den som er avbildet dukket også opp. Dette var en CD som ble kjøpt for 10 år siden og var et stort framskritt på den tiden sammenlignet med papirutgaven av alle landets telefonkataloger. I tillegg kunne man søke i alle dataene. Lastet CD'en inn på PC'en og sannelig fungerte søkemotoren også idag. Men er dette noe å samle på da? Nei, disse dataene har kanskje ikke så stor verdi i dag, men om 10-20 år så kan dette bli en viktig kilde for slektsforskere. Tenk om vi hadde like lett tilgang til flere årganger av alle Norges telefonkataloger i det 20. århundre.