test

onsdag 3. april 2013

Vi er alle litt Neandertaler

Vel, det vil si alle vi som har våre røtter fra Europa. Neandertalerne befolket Europa før det moderne menneske kom hit fra Afrika. I løpet av perioden det både var Neandertalere og det moderne menneske i dette området må det ha vært en del kontakt mellom disse to gruppene. Senere års DNA forskning har vist at det moderne menneske etter at det forlot Afrika har blitt bærere av både Neandertalernes og Denisovans gener. Dette har ført til at et par prosent av vårt nåværende DNA er det samme som er funnet hos Neandertalere.

Ønsker du å finne ut hvor mange prosent som er tilfelle for deg selv kan du delta i National Geographic sitt GENO 2.0 prosjekt. Dette prosjektet har allerede over 580 000 deltakere. Usikkerheten med slike tester er kanskje stor og den enkelte må vurdere hva som er verdien av et slikt Neandertaler/Denisovans tall som trolig varierer mellom 2 og 4 prosent. GENO 2.0 testens hovedformål er å kartlegge menneskets vandring på kloden og her blir resultatene bedre jo flere som deltar. Så dette prosjektet bør du også vurdere å delta i slik at våre forfedres vandring ut fra Afrika kan kartlegges best mulig.