test

søndag 24. mars 2019

Fortsatt ufullstendig søkbar 1891-telling på Digitalarkivet

Husk alltid å sjekke originalen som ofte har ekstra informasjon.
Digitalarkivet har i flere år hatt en fullstendig skannet versjon av 1891-telling tilgjengelig. Dette er svært prisverdig da det gir tilgang til viktig informasjon. Ulempen har vært at det kan være ganske tidkrevende å finne fram i dette materialet. Etter hvert har også en ufullstendig søkbar versjon gradvis blitt tilgjengelig, men arbeidet med transkribering (avskrift) har tatt lang tid. Arkivverket har derfor i samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF) fått gjennomført en transkribering av de 366 kommunene (65%) som gjenstod. For vel en uke siden lanserte MyHeritage og Ancestry sine søkbare 1891, 1900 og 1910-tellinger. I noen sosiale medier mente mange at det var ille at disse selskapene annonserte dette så stort da Digitalarkivet også har en søkbar versjon. Det som få synes å ha fått med seg at det her er snakk om to forskjellige versjoner av 1891-tellingen. MyHeritage og Ancestry har en komplett versjon, mens Digitalarkivet synes å foretrekke å fortsette med en ufullstendig versjon. Digitalarkivet sin versjon mangler fortsatt 40 kommuner (7%) som er reservert frivillige som arbeider med transkribering eller planlegger å starte transkribering. Arkivverket antar at disse transkripsjonene vil holde en høyere kvalitet enn transkripsjonene som MyHeritage og Ancestry har betalt for.

Transkriberingene som AMF har samarbeidet med Arkivverket om er gjort av avskrivingstjenester i utlandet (trolig i India). Dette fører til noen flere feil og mangler enn vanlig som skyldes manglende norsk- og lokalkunnskap. Arkivverket har gjort noen undersøkelser av materiale og det er omlag 0,5% feil i avskriftene av personsedlene og omlag 4% feil i bostednavn fra hovedlistene. Selvsagt er det ønskelig med avskrifter av høy kvalitet, men det aller viktigste er å få tilgang til en komplett søkbar indeks som hjelper en til å finne kopi av original dokumentet. Det er det originale dokumentet som alltid bør sjekkes samme hvor god transkriberingen er. Spesielt gjelder dette 1891-tellingen hvor den transkriberte versjonen ikke inneholder all informasjon fra tellingen.

Det er flott at Arkivverket samarbeider med AMF når det gjelder avskrift av folketellinger slik at disse blir søkbare. Kanskje blir det ikke så lenge til vi også får en fullstendig søkbar 1875-telling og at 1920-tellingen blir søkbar ved utgangen av neste år.