test

mandag 13. april 2009

Journal of the New Zealand Society of Genealogists Inc.

Da jeg er medlem i et par nasjonale slektsforskerforeninger og mottar deres medlemsblad har jeg også hatt anledning til å følge utviklingen av disse bladene. De siste par årene er det spesielt bladenes layout som har gjennomgått den største forandringen. Et godt eksempel på dette er medlemsbladet til New Zealand Society of Genealogists som ble omtalt her på min blogg for vel et år siden. På den tid var dette medlemsbladet en heller grå sak med et forsidebilde i god gammeldags bruntone og et innhold ellers i svart og hvitt. Forsiden til årets første utgave er avbildet til venstre og reflekterer også en flott og fargerik layout i resten av bladet. Ja, her har selv Diskulogen som har vært ledende den siste tiden blitt klart forbigått. The New Zealand Genealogist er nå vel på høyde med det profesjonelle slektsforskerbladet Family Tree Magazine. Med god layout blir det ekstra hyggelig å lese bladet.

I årets andre utgave av medlemsbladet skrev redaktøren Richard Stedman under tittelen

A change for the better

The most important thing for me in this issue is to thank the hundreds of members who have written to me to say how much they like the new format of The New Zealand Genealogist.

Your messages have been unanimously in favour of the new style, and have come from regional meetings, emails and letters, the members' list, as well as in persons. I am overwhelmed by the support you have shown, which has justified the decision to make changes...

Jeg gleder meg alt til neste utgave som det er seks av i året.