test

torsdag 15. april 2010

Slektsforskerne finner ikke veien

Nei, det skal være sikkert og visst. I dette tilfelle hjelper det slettes ikke med en GPS heller. Jeg har to ganger tidligere skrevet om det svært lave antallet av nye slektsforskere som har registrert seg på Slektsforum og Slektsforskerbasen siden midten av februar i år. Dette er så alvorlig at det tas opp enda en gang. Antallet nyregistrerte brukere har sunket til langt under halvparten av hva som har vært nivået de to foregående årene som vist på figuren til venstre. Årsaken er ikke olympiske vinterleker eller at andre sosiale media har overtatt. Det er nå ganske sikkert at det er den nye nettsiden til DIS-Norge som er årsaken. Det er mye bra med den nye utgaven av denne nettsiden som f.eks. at nyheter har fått en dominerende plass. Men dette har åpenbart gått på bekostning av at nye slektsforskere ikke like lett som tidligere finner veien til to av DIS-Norges viktigste tilbud som Slektsforum og Slektsforskerbasen. Disse tilbudene var langt mer synlige og tilgjengelige på den gamle nettsiden. Tilsvarende eller enda bedre tilgjengelighet er det viktig å oppnå også på den nye siden. Dette er en aktivitet som bør få meget høy prioritet da det er avgjørende for å kunne opprettholde et godt DIS-Norge tilbud.

Tidligere denne uka ble TV programmet "Alt for Norge" vist på TV Norge. Programmet hadde stor fokus på slektsforskning. Her har visst mange DIS-Norge medlemmer lagt ned et betydelig arbeide og programmet fikk god mediedekning. Bare så synd at dette ikke gir et målbart utslag på tilstrømningen til forenings tilbud som Slektsforum og Slektsforskerbasen. Det må bli betydelig lettere for de nye slektsforskerne å finne veien.

søndag 11. april 2010

Norske sorte får i New Zealand

Her om dagen kom en ny utgave av det meget flotte medlemsbladet til The New Zealand Society of Genealogists i postkassen. Denne gangen viste det seg at det var en nordmann som var avbildet på forsiden. Det har neppe skjedd tidligere og sannsynligheten for at det skal skje igjen er også svært liten. Det var et bilde av Harold Oscar Andersen. Han var omtalt inne i bladet i artikkelen "Naturalisation files and the treasures within" av Kathy Callaghan.

Harold var født i 1881 i Nannestad og var i 1904 en sjømann som gikk i land i New Zealand. Familien var blitt fortalt at skipet han var på ikke klarte turen tilbake til Norge slik at han ikke hadde vært i live dersom han hadde fulgt med båten hjem. Harold døde i 1962.

I den senere tid har noen familiemedlemmer startet med slektsforskning og det skulle vise seg at historien var litt annerledes. Skipet han var på hadde klart hjemturen, men det var Harold som "Failed to Complete Voyage". Da Harold forlot skipet i Auckland hadde han stjålet med seg en dress og dette resulterte i en fengselsstraff på to måneder. I hans naturalisation dokumenter kommer det fram at dette var så skamfullt at han ønsket å holde det hemmelig for omverdenen. Det klarte han helt til 2008, lenge etter at både kona og barna var døde.

For slektsforskere er det er kjekt med noen sorte får i anetavla. Da øker i alle fall sjansen for å finne flere opplysninger om personen.

onsdag 7. april 2010

Scandinavian Festival i Norsewood

I New Zealand arrangeres det en skandinavisk festival hvert andre år. Den siste var den 14. i rekken og ble avholdt i Auckland i mars 2009. Nå er planlegging allerede i gang for den neste som blir arrangert den 25-28. februar 2011 i det mest norske av alle steder i New Zealand, tettstedet Norsewood. Heller ikke denne gangen passer det for meg å delta. Kanskje tiden er inne for å starte langtidsplanlegging for deltakelse på festivalen i 2013.