test

onsdag 9. oktober 2013

Med 200 000 frivillige går det unna

FamilySearch gir slektsforskere mange flotte verktøy som det er gratis å benytte seg av. I tillegg har de ca. 200 000 frivillige som gjør nye kilder tilgjengelig og drifter de forskjellige tjenestene.

FamilySearch ble etablert i 1894, opprinnelig under navnet Genealogical Society of Utah. De var blant pionerene i bruk av mikrofilm og var tidlig ute med å mikrofilme de norske kirkebøkene. Etter hvert opparbeidet de seg en enorm verdens omfattende samling av slektshistorisk materiale som de oppbevarer i sitt trygge og klima kontrollerte Granite Mountain velv. Digitalisering overtok på 1990 tallet for mikrofilm og nettsiden familysearch.org med søkbare slektsdata var en realitet i 1999. Nettstedet har i dag mer enn en million registrerte brukere og daglig over 10 millioner besøkende. FamilySearch har nå over 3,5 milliarder navn i sin søkbare database. Over 35 millioner nye data blir lagt til i måneden, det meste som digitale bilder av original dokumenter. Ja, med 200 000 frivillige går det unna.

FamilySearch er et meget effektivt verktøy for slektsforskere, men ingen kilde så sant original dokumentet ikke er tilgjengelig. Som alltid når man finner bearbeidde data på nettet må man huske på å sjekke med original dokumentet. På den måten kan vi redusere antall feil, for det sniker seg gjerne inn feil en gang i blant når vi håndterer slektsdata.