test

onsdag 30. desember 2020

Årets slektsforskerbragd

I år er det ikke bare årets slektsforskerbragd som kan kåres. Vi kan utvide tidsperioden til de siste 50 årene jeg har fulgt norsk slektsforskning. I løpet av den tiden har det ikke vært en enkelt aktivitet som kan måle seg med den enorme mengden av hendelser notert i norske kirkebøker som Digitalarkivet har fått transkribert ved å samarbeide med de store internasjonale organisasjonene Ancestry, MyHeritage og FamilySearch.  Disse har transkribert innførsler i kirkebøker og klokkerbøker over døpte, viede og gravlagte fra 1816 til et stykke utpå 1900-tallet. Dette materiale er nå søkbart hos de enkelte aktørene. Tidligere var det relativt lite transkribert materiale for tidsperioden mellom de landsdekkende folketellingen i 1801 og 1865. Det er spesielt denne perioden som nå har fått en større mengde transkribert material. 
 
Men verden er fortsatt ikke helt perfekt. Transkriberingen er av mye dårligere kvalitet enn det man er vant til og man skal ikke lete lenge for å finne store åpenbare feil. Da må man huske på at alt transkribert materiale kun er et verktøy for å finne original dokumentet som nå også er lett tilgjengelig i den søkbare databasen. De som bruker transkribert materiale som pålitelig kilde må endre praksis dersom man ønsker kvalitet i sitt slektsforsker arbeide. 
 
Nå får vi håpe at man tar lærdom av samarbeidet og utvider det til den langt mer krevende perioden før 1800. En del av svakhetene som har blitt observert kan trolig langt på vei bli redusert ved å bringe mange gode ressurser fra slektsforsker foreninger og historielag inn i samarbeidet. Dugnadsånden blant slektsforskere er enorm, men den krever koordinering som ikke bør være en umulig oppgave. 
 
Vi får håpe at samarbeidet så langt kun er en begynnelse. Det er nok av materiale å ta fatt på.

Tidligere vinnere av årets slektsforskerbragd

fredag 25. desember 2020

Nytt flott tilbud

Det er ikke hvert år at Slekt og Data starter nye aktiviteter som er til glede og nytte for slektsforskere. Forrige gang det skjedde var vel med oppstarten av Gravminnebasen for over 15 år siden. Med en spe begynnelse i fjor har Slekt og Data i år kommet med det ene flotte webinaret etter det andre. Dette er tilbud som har passet svært så bra i disse pandemi tider. Dette er et tiltak som er svært prisverdig og som er et av de få medlemstilbudene foreningen har. Oversikten nedenfor viser et tilbud som dekker svært mange tema og er et ypperlig tilbud til de som sitter hjemme og ønsker å lære.


Tema

Foredragsholder

Slik finner du slekt i USA 

Marius Hellerud

Slik søker i Nasjonalbiblioteket

Chris Nyborg

Tips og råd til søk på Digitalarkivet

Renathe Wågenes

Slik bruker du Krigsseilerregisteret

Simen Zernichow

Få svar på dine slektsforskerspørsmål

Jonny Lyngstad

Bygdebøker - en snarvei for slektsforskere

Chris Nyborg

Folketellinger

Chris Nyborg

Bli med på folketellingen 1920-dugnaden

Renathe Wågnes

Slektsforskning i Sverige

Thorun Huuse

Omstreifere i kildene - hvordan finner og følger vi dem?

Chris Nyborg

Lær mer om kirkebøkene, og spesielt dagregisteret

Jonny Lyngstad

Kilder til krigsseilere - del 2

Simen Zernichow

Kilder man vanligvis ikke bruker

Jonny Lyngstad

Slik bruker du klær for å tidfeste gamle bilder

Tone Rasch

Nå er vel alt funnet? På jakt etter nye kilder om 1814

Bård Frydenlund 

Utvandring

Terje Mikael Hasle Joranger 

Stortingsarkivet - Folkestyrets hukommelse og slektshistorie

Marthe Hommerstad 

Lite brukte og for de fleste ukjente kilder

Jonny Lyngstad

Tips til deg som er nybegynner

Heidi Ringsrød

Opphavsrett for slektsforskere 1

Tone Moseid

Ugifte mødre og leiermål

Susann Holmberg 

Opphavsrett for slektsforskere 2

Tone Moseid

Lær å lage slektsbok

Brit Hauge

Søk i rettsmateriale på Digitalarkivet

Jørn Øyrehagen Sunde

Arkivverkets vårslipp

Øyvind Ødegaard 

Slektsforskning i Oslo

Sigbjørn Elvebakken 

Hvordan bruke skoleprotokoller i slektsforskningen din?

Sigbjørn Elvebakken 

Militære ruller

Finn Karlsen

Slektsforskning i Danmark

Arne Mathisen 

Få en innføring i DNA

Heidi Fjeldvig

Bli kjent med nye Gravminner

Renathe Wågenes

Krigsseilerne og dekorasjoner

Simen Zernicow

Husmenn

Chris Nyborg

«Nye» døde i Digitalarkivet

Øyvind Ødegaard

Bli med på registreringsarbeid på fanger.no

Kim Bredesen

Kildesøk i Digitalarkivet

Kristian Hunskaar

Kilder du ikke visste om - del 3

Jonny Lyngstad

Fattigprotokoller

Johanne Bergkvist

Skifter

Jonny Lyngstad

Slektsforskerdagen - div foredrag

S&D Oslo/Akershus

DNA - lær om phasing

Heidi S. Fjeldvig

Hanseaterdatabasen

Tore Mehl

Personsøk i Digitalarkivet

Renathe Wågenes

Arbeiderbevegelsens arkiv

Kjersti Åberg

Politivesenet og arkiv etter dette

Geir Heivoll

DNA - lær om triangulering

Heidi S. Fjeldvig

1762 - ekstraskatten og norske soldater i Slesvig-Holstein

Jonny Lyngstad

Folketellingen 1920 i Digitalarkivet

Lars Nygaard og Jon Are Vøien

Familysearch

Anne-Kathrine Henriksen

 

Ønsker du å lære mer om noen av disse temaene må man inn på Slekt og Data sin webinar nettside. For å ha tilgang til alle webinarene må man være medlem av foreningen, men noen webinarer er tilgjengelig for alle.

 

En betydelig svakhet med Slekt og Data sine webinarer er at man ikke kan velge å se enkelte utsnitt fra webinaret. Dette bør rettes opp snarest da det finnes gode alternativer.