test

lørdag 22. januar 2011

Brukarforumet på stødig kurs

Det er mange måter å registrere aktiviteten i forskjellige fora som slektsforskere bruker. Når det gjelder et forum som Brukarforumet er antall emner som blir omtalt i løpet av et døgn en god målestokk. Når man så ser på det totale antallet slik det utvikler seg i løpet av året blir det også mulig å sammenligne med tidligere år da det er ganske store variasjoner i løpet av året. De mest aktive periodene er først og fjerde kvartal. Aktiviteten er betydelig mindre i den lyse årstiden som vist på figuren.

Brukarforumet hadde sitt toppår i 2008 da aktiviteten begynte å avta i 2009. I 2010
stoppet nedgangen. Selv om aktiviteten sank under vinter-OL så tok den seg opp igjen mot slutten av året. I 2011 har slektsforskning fått meget stor oppmerksomhet med TV serien "Hvem tror du at du er?", men uten synlig effekt på Brukarforumet. Det kan se ut som om et vinter-OL har større innvirkning på Brukarforumets aktivitet enn TV serien "Hvem tror du at du er?". Selv om det har vært over 800 000 seere av enkelte episoder av denne serien så er det veldig få, om noen, som finner veien til Brukarforumet.