test

torsdag 29. januar 2009

En epoke er over

Ved flytting blir man nødt til å ta noen valg og det kan være det puffet som trengs noen ganger.

Telefon var en naturlig gjenstand i huset da jeg vokste opp. Kun da vi flyttet til Aberdeen i 1979 og da vi kjøpte egen bolig i 1981 var det mange måneders ventetid på å få installert telefon. På 90-tallet kom mobiltelefonen slik vi kjenner den i dag. Den har tatt over mer og mer. Da vi flyttet igjen ved siste årsskifte var det ikke lengre noen grunn til å beholde det som vi dag omtaler som fasttelefon. Abonnementet ble sagt opp. Ja, en epoke er over.

mandag 19. januar 2009

"Your Blog is Fabulous" Award

Denne gangen var det Bendichte med sin blogg Old Memories Scraps & Familiy som sendte meg denne hyggelige hilsenen. Tusen takk!

Reglene for denne flotte awarden er som følger:
1. Put a link on your blog from whom you got it.
2. Give it to 5 new blogs (which in their turn have to give it to 5 new blogs).
3. Put a link on your blog to those blogs you give it to.
4. Give the blogs you give the award to a note that you have given them this award.
5. Write 5 things you are addicted to

Jeg sender denne videre til:
Ord fra DIS-Norges leder
Tid & rom
Slektsbloggen til Per-Olav
Min digitale verden
PetterS - Slektsblogg
Slekt og slikt!

Og her kommer de 5 ting som jeg er avhengig av:
1. Familien
2. Mat og drikke (kaffe...)
3. Formula 1
4. DIS og slektsforskning
5. PC

Så får vi se hvor mange som sender denne stafettpinnen videre.

søndag 11. januar 2009

Slektsforum på stø kurs II

På førstkommende mandag passerer Slektsforum trolig 9000 registrerte brukere. Kanskje ikke noen milepel i seg selv da det kun er et tall, men det sier litt om interessen for dette forumet. Slektsforum startet opp i 2004 og det som har kjennetegnet forumets utvikling så langt er en stø positiv tendens på flere områder. Jeg har ikke detaljerte data på nye brukere de første årene, men tendens var også positiv da. Figuren til venstre viser utviklingen gjennom året for årene 2007 og 2008 og den er meget lik for hvert år. Kun i siste halvdel av 2008 var det et positivt avvik i forhold til 2007. Så får vi se om denne utviklingen holder seg i 2009. Figuren viser også at tilstrømningen av nye brukere er størst i første kvartal og i november. Er det jula og Slektsforskerdagen som inspirerer folk til å begynne med slektsforskning og som resulterer i nye brukere på Slektsforum.

Når det gjelder aktiviteten på Slektsforum så er også den fortsatt økende, men det kommer jeg tilbake til ved en senere anledning.

lørdag 3. januar 2009

Rik onkel i Amerika?

Er du en av de mange som har lest sol.no sin annonse i Dagbladets nettutgave og klikket deg fram til denne bloggen? Takker sol.no og deg for at du fant veien, men det kreves nok enda mer for å kunne finne din onkel i Amerika. Klikk deg videre til DIS-Norges sine sider og prøv deg med en etterlysning på DIS-Norges Slektsforum for Amerika emigrasjon. DIS er foreningen som gjør slektsforskning enklere. Der er det hjelp å få der!

Sender også en takk til slektsforskerkompis Laila som fant ut at det var Dagbladet som var kilden til den store økningen i besøkende på en del slektsblogger de siste dagene. Laila har også mange gode tips om hvordan du kan finne din "rike" onkel i Amerika i sin blogg Slekt og slikt! Dersom du tror at han kanskje dro til New Zealand i stedet kan kanskje jeg hjelpe deg, men også i det tilfellet er den beste veien til hjelp en etterlysning på DIS-Norges Slektsforum.


sol.no fortjener også en takk for sin nettside med lenker til våre blogger, men som Laila skriver er ikke alle lenker der like aktuelle. Det viktigste er at du finner veien til slektsforskernes Slektsforum, der er det nesten alltid hjelp å få.