test

onsdag 30. mars 2011

Hvilken vei går interessen for slektsforskning?

Dette er kanskje et underlig spørsmål å stille i disse tider. Mange vil nok hevde at det er ganske opplagt at interessen for slektsforskning er høyere enn noen gang etter at vi har hatt TV serien "Hvem tror du at du er?". Det er selvsagt også riktig at denne TV serien skapte en enorm interesse for temaet.

Figuren til venstre viser antall søk på Kvasir for følgende ord; slekt, slektsforskning, slektsgranskning og genealogi. Det er ingen til om at den generelle søketrenden på disse ordene har vært avtagende siden 2007 bortsett fra under "Hvem tror du at du er?" toppen i de to første månedene av 2011.

I mars 2011 er søkeinteressen tilbake til hva den var i 2010. Dette er bedre illustrert i figuren nedenfor som viser utviklingen de siste tolv månedene.

Kvasir skriver følgende om søketrender på sine nettsider: "I Kvasirs søketrender har vi samlet interessante data og statistikk fra hva det søkes etter. Hver dag gjøres det ca 1 million søk på Kvasir, og de fleste søkene gjøres av personer i Norge, noe som gir et unikt innblikk i hva det norske folk er opptatt av og hva de søker etter." Så spørs det da om det er interessen for slektsforskning eller interessen for Kvasirs søkemotor som avspeiles i den mer langsiktige trenden.