test

torsdag 28. november 2013

Reklame for millioner

Søketrender på søkemotoren Kvasir for ordene slekt, slektsforskning og digitalarkivet over de siste årene er vist på figuren til venstre. Her er det åpenbart at det var noe spesielt som skjedde tidlig i 2011 og 2013 som resulterte i en enorm økning i interessene for disse ordene. Ja, det er nok ingen tvil om at det var de to rundene med TV serien "Hvem tror du at du er?" som ble sendt av NRK på disse tidspunktene som skapte denne interessen. Det er neppe noen annen aktivitet som har skapt en tilsvarende interesse for slektsforskning de siste årene. Slektsforskerforeningene bør derfor rette en stor takk til NRK som har skapt denne fantastiske reklamen for slektsforskning som langt overstiger de økonomiske rammene som slektsforskerforeningene i Norge har. Men har disse foreningene klart å utnytte effekten av denne reklamen fullt ut?

En ny runde av "Hvem tror du at du er?" skal starte opp på NRK i januar 2014. Vi får håpe at slektsforskerforeningene har aktivitetene klare til å få full effekt av denne enorme gratis reklamen.     

torsdag 21. november 2013

Supersøk i Digitalarkivet

Oppgraderingen av søkesidene på Digitalarkivet blir stadig bedre og mer effektive. Nå er også folketellingen for 1900 blitt med i avansert personsøk eller avansert eiendomssøk. Det vil si at man nå i et enklet søk kan søke gjennom folketellingene for 1801, 1865, 1885, 1900 og 1910, i tillegg til over 11 millioner personposter fra kirkebøker og andre kilder. Men husk at stavemåten av navn kan variere veldig mye fra kilde til kilde. Ingen tvil om at slektsforskning blir stadig enklere.

tirsdag 12. november 2013

Enkel introduksjon til slektsforskning

  Riksarkivet har laget en enkel og oversiktlig introduksjon til slektsforskning. Lurer du på å starte med litt slektsforskning kan denne videoen på nesten fire minutter være et bra sted å starte.