test

søndag 30. juni 2013

Digitalarkivets brukerforum har snudd nedgangen

Digitalarkivet hadde i mange år sitt Brukarforum som var det ledende forumet for slektsforskning i Norge. Tidlig i 2011 ble forumet lagt om og fikk navnet "Brukernes eget forum". Omleggingen var ikke smertefri og mange dyktige og aktive brukere forsvant. Samtidig gikk den meget populære TV serien "Hvem tror du at du er?" på nrk og DIS-Norges Slektsforum klarte å overta som det mest aktive forumet blant slektsforskere. 

Aktiviteten på Digitalarkivets forum har årlig avtatt i perioden 2008-2012 som vist på figuren. Nå kan det se ut som om denne trenden har snudd da aktiviteten i 2013 har vært litt høyere enn i 2012. Den økte aktiviteten skjedde i februar samtidig med at årets utgave av TV serien "Hvem tror du at du er?" ble sendt på nrk. I 2012 ble denne serien ikke sendt. Det er meget trolig at "Hvem tror du at du er?" har hatt en positiv innvirkning på aktiviteten på dette forumet. Spørsmålet er vel om aktiviteten klarer å holde seg på fjorårets nivå i siste halvdel av året. 

mandag 24. juni 2013

Skandinavisk innvandring til New Zealand

Nettstedet Scandinavian Trail i New Zealand har samlet mye informasjon om skandinavers innvandring til landet. Blant annet heftet Whispering Roads som tar for seg en tur fra Wellington til Napier. Her omtales de skandinaviske bosetningene og steder hvor man kan få mer relevant informasjon på denne ruten. Heftet er flott utformet og ikke minst er innholdet rikholdig. Her er det mye informasjon å finne for den som er interessert i skandinavisk innvandring til New Zealand i et område hvor skandinaver var relativt sterkt representert.

mandag 17. juni 2013

DIS-Vestfold imponerer

At DIS-Vestfold er en aktiv forening med dyktig ledelse er det ingen tvil om. Dette har også Sparebankstiftelsen DNB registrert og følgende er hentet fra deres nettside:
                
DIS Vestfold får 130000 kroner til utstyr for digitalisering av data for slektsforskning. DIS-Vestfold er et distriktslag i Norges største slektsforskerorganisasjon, DIS-Norge, og de jobber med slektsforskning i Vestfold. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får laget utstyr for digitalisering av ulike kommunale kilder som skoleprotokoller, fattigmanntall og hjemstavnsprotokoller, skattemanntall, skattelikningsprotokoller, valgmanntall, telefonregistre og adressebøker. Prosjektet vil særlig fokusere på kilder fra tidsperioder som utfyller de store gapene mellom folketellingene i 1801, 1865, 1891, 1900 og 1910. I tillegg vil man fokusere på kilder etter 1910. På denne måten vil det gjennom prosjektet bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke.

Dette er et betydelig beløp for en forening med en årlig omsetning på ca. kr 100000. Pengene skal bli brukt til innkjøp av utstyr og programvare for å effektivisere jobben. Du kan lese mer om dette på DIS-Vestfolds nettsider. En slik suksess bør også inspirere andre foreninger til økt kreativitet.

torsdag 13. juni 2013

Myheritage.no populært i Norge

Interessen for det norskspråklige nettstedet Myheritage.no har vært sterkt økende de siste to årene. Nettstedet ligger nå på en solid andreplass blant relevante nettsteder for slektsforskere i Norge mens Arkivverket.no fortsatt ligger på topp. Også andre kommersielle nettsteder som Geni.com og Ancestry.com er inne på den norske rangeringen hos Alexa.com

Slektstrærne på nettstedene Myheritage.no, Geni.com og Ancestry.com får ofte mye negativ omtale da de sprer en enorm menge med åpenbart gale slektsdata. Men slektsforskere tiltrekkes av lettvint informasjon og er lite kritiske til kvalitet i den aller tidligste fasen av sin egen slektsforskning. Da er man som oftest mest interessert i å etablere en anetavle langt tilbake i tid. Selv referanse til hvor man fant informasjonen eller kvaliteten er desverre ikke så viktig da. Etter hvert lærer man at man må selv være kritisk og alltid sjekke opplysninger man finner på nettet med primærkilder før man bruker dem og notere kilden.

Sammenlignet med en oversikt fra november 2011 er det tydelig at disse kommersielle nettstedene har stor framgang. Framgang er også notert for Slekt1.com og Dinslekt.no mens det motsatte har skjedd for Norwayheritage.com, Genealogi.no og Slekt.no. Noe overraskende er det kanskje at interessen for nettstedet Genit.no er så liten.