test

mandag 27. januar 2020

Webinarer på norsk

Det første webinaret om slektsforskning på norsk ble gjennomført av Slekt og Data den 3. desember 2018 med Lars Jørgen Ormestad sin presentasjon "Kom i gang med slektsforskning!" Dette webinaret hadde noen tekniske utfordringer og ble sendt igjen den 4. februar 2019. Webinaret er fortsatt tilgjengelig for medlemmer av foreningen på deres nettside. Et webinar søk på Slekt og Data nettsiden gir ikke treff på andre webinarer så det kan se ut til at aktiviteten har stoppet opp. Dersom det er tilfelle er det veldig synd for det er ingen tvil om at webinarer bør bli et meget viktig supplement til presentasjoner på medlemsmøter etc. i fremtiden. Det er overraskende at slektsforskerforeninger ikke benytter seg av dette verktøyet i større grad.


Høsten 2019 startet MyHeritage opp med følgende tre webinarer på norsk:


24.09.2019, «Slektsforskning for nybegynnere: Etabler ditt online slektstre», med Yael Beck

26.11.2019, «MyHeritage DNA – en oversikt», med Yael Beck

12.12.2019, «Hvordan jeg bruker MyHeritage», med undertegnede 


Alle disse webinarene er gratis tilgjengelig for alle på Legacy FamilyTree Webinar sine nettsider. De har også en egen nettside hvor du finner de norske webinarene


Tirsdag 28. januar, kl. 11.00 kommer neste MyHeritage webinar. Da vil Hilde Tindlund presentere «Hvordan kan vi bruke Smart Matcher og Record Matcherfor å etablere slektstreet vårt?». For de av oss som bruker MyHeritage vil vi helt sikkert få mange gode tips om hvordan disse verktøyene kan bli brukt på en enda bedre måte. De som er skeptiske til MyHeritage vil nok også lære mye da skepsisen ofte bygger på manglende kunnskap. 


Webinarer er kommet for å bli en lang tid fremover og dette verktøyet bør alle slektsforsker organisasjoner benytte seg av. Det finnes allerede over 1000 webinarer tilgjengelig på Legacy Family Tree Webinar sin nettside og de fleste tema er dekket. Riktig nok er de aller fleste på engelsk, men det kommer stadig flere på norsk. Her regner jeg med at Hilde Tindlund sitt webinar også vil bli tilgjengelig for de som ikke har anledning til å følge det direkte på tirsdag.  


28.01.2020: I ettertid viser det seg at Slekt og Data har et webinar til:

19.09.2019, "Hvordan finne slekt i USA?", med Marius Hellerud.