test

tirsdag 10. mai 2011

Trøndere på gulljakt down under

De fleste norske som utvandret til New Zealand kom fra Østland området, men også noen kom fra andre deler av landet. Jeg har kommet over to grupper menn fra Hegra i Stjørdalen som dro i vei. De første dro i 1863 og er registrert som utflyttere i kirkeboka som vist i det nederste bildet. Noen av de som er avbildet fulgte etter i 1864. Bildet er fra boka "Liv og Lagnad i Stjørdalsbygdene - Stjørdalsboka Bind 1 - Del II" av Jon Leirfall, side 75.

I første omgang dro de nok til Australia men de fleste tok veien videre til New Zealand. Det var gullfeber i disse landene på den tiden. På New Zealand hadde de funnet gull på Sør-Øya ved Dunedin og det var dit de reiste. Noen fikk også etterkommere i New Zealand som har samlet opplysninger om deres gullgraver aktiviteter der. Jakten etter gull ble nok ikke så vellykket for alle og flere prøvde lykken i Amerika til slutt.