test

onsdag 30. desember 2020

Årets slektsforskerbragd

I år er det ikke bare årets slektsforskerbragd som kan kåres. Vi kan utvide tidsperioden til de siste 50 årene jeg har fulgt norsk slektsforskning. I løpet av den tiden har det ikke vært en enkelt aktivitet som kan måle seg med den enorme mengden av hendelser notert i norske kirkebøker som Digitalarkivet har fått transkribert ved å samarbeide med de store internasjonale organisasjonene Ancestry, MyHeritage og FamilySearch.  Disse har transkribert innførsler i kirkebøker og klokkerbøker over døpte, viede og gravlagte fra 1816 til et stykke utpå 1900-tallet. Dette materiale er nå søkbart hos de enkelte aktørene. Tidligere var det relativt lite transkribert materiale for tidsperioden mellom de landsdekkende folketellingen i 1801 og 1865. Det er spesielt denne perioden som nå har fått en større mengde transkribert material. 
 
Men verden er fortsatt ikke helt perfekt. Transkriberingen er av mye dårligere kvalitet enn det man er vant til og man skal ikke lete lenge for å finne store åpenbare feil. Da må man huske på at alt transkribert materiale kun er et verktøy for å finne original dokumentet som nå også er lett tilgjengelig i den søkbare databasen. De som bruker transkribert materiale som pålitelig kilde må endre praksis dersom man ønsker kvalitet i sitt slektsforsker arbeide. 
 
Nå får vi håpe at man tar lærdom av samarbeidet og utvider det til den langt mer krevende perioden før 1800. En del av svakhetene som har blitt observert kan trolig langt på vei bli redusert ved å bringe mange gode ressurser fra slektsforsker foreninger og historielag inn i samarbeidet. Dugnadsånden blant slektsforskere er enorm, men den krever koordinering som ikke bør være en umulig oppgave. 
 
Vi får håpe at samarbeidet så langt kun er en begynnelse. Det er nok av materiale å ta fatt på.

Tidligere vinnere av årets slektsforskerbragd

fredag 25. desember 2020

Nytt flott tilbud

Det er ikke hvert år at Slekt og Data starter nye aktiviteter som er til glede og nytte for slektsforskere. Forrige gang det skjedde var vel med oppstarten av Gravminnebasen for over 15 år siden. Med en spe begynnelse i fjor har Slekt og Data i år kommet med det ene flotte webinaret etter det andre. Dette er tilbud som har passet svært så bra i disse pandemi tider. Dette er et tiltak som er svært prisverdig og som er et av de få medlemstilbudene foreningen har. Oversikten nedenfor viser et tilbud som dekker svært mange tema og er et ypperlig tilbud til de som sitter hjemme og ønsker å lære.


Tema

Foredragsholder

Slik finner du slekt i USA 

Marius Hellerud

Slik søker i Nasjonalbiblioteket

Chris Nyborg

Tips og råd til søk på Digitalarkivet

Renathe Wågenes

Slik bruker du Krigsseilerregisteret

Simen Zernichow

Få svar på dine slektsforskerspørsmål

Jonny Lyngstad

Bygdebøker - en snarvei for slektsforskere

Chris Nyborg

Folketellinger

Chris Nyborg

Bli med på folketellingen 1920-dugnaden

Renathe Wågnes

Slektsforskning i Sverige

Thorun Huuse

Omstreifere i kildene - hvordan finner og følger vi dem?

Chris Nyborg

Lær mer om kirkebøkene, og spesielt dagregisteret

Jonny Lyngstad

Kilder til krigsseilere - del 2

Simen Zernichow

Kilder man vanligvis ikke bruker

Jonny Lyngstad

Slik bruker du klær for å tidfeste gamle bilder

Tone Rasch

Nå er vel alt funnet? På jakt etter nye kilder om 1814

Bård Frydenlund 

Utvandring

Terje Mikael Hasle Joranger 

Stortingsarkivet - Folkestyrets hukommelse og slektshistorie

Marthe Hommerstad 

Lite brukte og for de fleste ukjente kilder

Jonny Lyngstad

Tips til deg som er nybegynner

Heidi Ringsrød

Opphavsrett for slektsforskere 1

Tone Moseid

Ugifte mødre og leiermål

Susann Holmberg 

Opphavsrett for slektsforskere 2

Tone Moseid

Lær å lage slektsbok

Brit Hauge

Søk i rettsmateriale på Digitalarkivet

Jørn Øyrehagen Sunde

Arkivverkets vårslipp

Øyvind Ødegaard 

Slektsforskning i Oslo

Sigbjørn Elvebakken 

Hvordan bruke skoleprotokoller i slektsforskningen din?

Sigbjørn Elvebakken 

Militære ruller

Finn Karlsen

Slektsforskning i Danmark

Arne Mathisen 

Få en innføring i DNA

Heidi Fjeldvig

Bli kjent med nye Gravminner

Renathe Wågenes

Krigsseilerne og dekorasjoner

Simen Zernicow

Husmenn

Chris Nyborg

«Nye» døde i Digitalarkivet

Øyvind Ødegaard

Bli med på registreringsarbeid på fanger.no

Kim Bredesen

Kildesøk i Digitalarkivet

Kristian Hunskaar

Kilder du ikke visste om - del 3

Jonny Lyngstad

Fattigprotokoller

Johanne Bergkvist

Skifter

Jonny Lyngstad

Slektsforskerdagen - div foredrag

S&D Oslo/Akershus

DNA - lær om phasing

Heidi S. Fjeldvig

Hanseaterdatabasen

Tore Mehl

Personsøk i Digitalarkivet

Renathe Wågenes

Arbeiderbevegelsens arkiv

Kjersti Åberg

Politivesenet og arkiv etter dette

Geir Heivoll

DNA - lær om triangulering

Heidi S. Fjeldvig

1762 - ekstraskatten og norske soldater i Slesvig-Holstein

Jonny Lyngstad

Folketellingen 1920 i Digitalarkivet

Lars Nygaard og Jon Are Vøien

Familysearch

Anne-Kathrine Henriksen

 

Ønsker du å lære mer om noen av disse temaene må man inn på Slekt og Data sin webinar nettside. For å ha tilgang til alle webinarene må man være medlem av foreningen, men noen webinarer er tilgjengelig for alle.

 

En betydelig svakhet med Slekt og Data sine webinarer er at man ikke kan velge å se enkelte utsnitt fra webinaret. Dette bør rettes opp snarest da det finnes gode alternativer.

onsdag 11. november 2020

En ny verden

Den 13. oktober kom verktøyet som vi har kunnet drømme om i mange år og som gjør det mye enklere å gjøre front end slektsforskning. Arkivverket har i flere år hatt et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch. Disse har transkribert innførsler i kirkebøker og klokkerbøker over døpte, viede og gravlagte fra 1816 til et stykke utpå 1900-tallet. Dette enorme materiale er nå gjort søkbart og er den største enkelt begivenheten innen norsk slektsforskning de siste 50 årene. 

Selvsagt blir ikke en slik transkribering perfekt og det er ikke vanskelig å finne feil, men dette har blitt et utrolig flott verktøy til å finne original kilden. Man skal aldri stole på en transkripsjon, men den gjør det mye lettere å finne original dokumentet. Det er god praksis å sjekke mot originalen. De som beklager seg over at det er masse feil kan bare la være å bruke verktøyet. Jeg har allerede spart mange timers arbeid ved å kunne søke i den nye databasen og lettere finne veien til original dokument.

Det er spesielt MyHeritage som har kommet godt ut av dette samarbeidet og tilgangen til den nye store datamengden. Sammen med den enorme samlingen av norske slektsrær som MyHeritage har i sin SuperSearch database har de nå det mest effektive tips verktøyet for front end slektsforskning i Norge. Men husk at alle tips bør sjekkes. 

Så får vi håpe at dette samarbeidet også kan videreføres til perioden før 1816. Selvsagt er det langt mer krevende å transkribere tekst fra 1700 tallet, men her kan kanskje samarbeidet utvides slik at mange gode ressurser i slektsforsker foreninger og historielag blir med.  

Digitalarkivet skal i alle fall ha en stor takk for å ha samarbeidet med Ancestry, FamilySearch og MyHeritage.

Den 1. desember blir 1920 folketelling gjort tilgjengelig og søkbar på Digitalarkivet. Det blir også en fin kilde, men ganske så ubetydelig sammenlignet med det som skjedde 13. oktober.


onsdag 4. november 2020

Ny reklameplakat

 Torsdag 5. november kl. 20.00 starter den nye serien "Ukjent arving" på NRK 1. Serien har fem episoder i sesong 1. Mange av oss kjenner nok til en tilsvarende serie fra svensk TV som også har vært populær i Norge.

Vi har tidligere sett at slike serier kan fungere som en enorm reklameplakat for slektsforskning. Dette var spesielt tydelig i 2011 da NRK startet med serien "Hvem tror du at du er?" Da eksploderte interessen på flere slektsfora. Spesielt var det mange på Slekt og Data sitt Slektsforum som var flinke til å hjelpe mange nybegynnerne. Dette var nok også med på å gjøre Slektsforum til å bli det mest aktive forumet i noen år. 

Etter 2011 har det også blitt vist en del andre serier knyttet til slektsforskning uten at det har ført til betydelig direkte økt aktivitet på diverse slektsfora. Kanskje publikum har fått nok av serier om slektsforskning. Er det mulig at "Ukjent arving" vil bryte denne trenden og skape en ny slektsforsker bølge. Eller vil noen av de store slektsforsker organisasjonene i Norge utnytte denne reklameplakaten til å skape mer aktivitet.

mandag 27. januar 2020

Webinarer på norsk

Det første webinaret om slektsforskning på norsk ble gjennomført av Slekt og Data den 3. desember 2018 med Lars Jørgen Ormestad sin presentasjon "Kom i gang med slektsforskning!" Dette webinaret hadde noen tekniske utfordringer og ble sendt igjen den 4. februar 2019. Webinaret er fortsatt tilgjengelig for medlemmer av foreningen på deres nettside. Et webinar søk på Slekt og Data nettsiden gir ikke treff på andre webinarer så det kan se ut til at aktiviteten har stoppet opp. Dersom det er tilfelle er det veldig synd for det er ingen tvil om at webinarer bør bli et meget viktig supplement til presentasjoner på medlemsmøter etc. i fremtiden. Det er overraskende at slektsforskerforeninger ikke benytter seg av dette verktøyet i større grad.


Høsten 2019 startet MyHeritage opp med følgende tre webinarer på norsk:


24.09.2019, «Slektsforskning for nybegynnere: Etabler ditt online slektstre», med Yael Beck

26.11.2019, «MyHeritage DNA – en oversikt», med Yael Beck

12.12.2019, «Hvordan jeg bruker MyHeritage», med undertegnede 


Alle disse webinarene er gratis tilgjengelig for alle på Legacy FamilyTree Webinar sine nettsider. De har også en egen nettside hvor du finner de norske webinarene


Tirsdag 28. januar, kl. 11.00 kommer neste MyHeritage webinar. Da vil Hilde Tindlund presentere «Hvordan kan vi bruke Smart Matcher og Record Matcherfor å etablere slektstreet vårt?». For de av oss som bruker MyHeritage vil vi helt sikkert få mange gode tips om hvordan disse verktøyene kan bli brukt på en enda bedre måte. De som er skeptiske til MyHeritage vil nok også lære mye da skepsisen ofte bygger på manglende kunnskap. 


Webinarer er kommet for å bli en lang tid fremover og dette verktøyet bør alle slektsforsker organisasjoner benytte seg av. Det finnes allerede over 1000 webinarer tilgjengelig på Legacy Family Tree Webinar sin nettside og de fleste tema er dekket. Riktig nok er de aller fleste på engelsk, men det kommer stadig flere på norsk. Her regner jeg med at Hilde Tindlund sitt webinar også vil bli tilgjengelig for de som ikke har anledning til å følge det direkte på tirsdag.  


28.01.2020: I ettertid viser det seg at Slekt og Data har et webinar til:

19.09.2019, "Hvordan finne slekt i USA?", med Marius Hellerud.