test

søndag 29. november 2009

Redusert aktivitet i slektsfora høsten 2009

Tidligere denne måneden nevnte jeg at aktiviteten på Brukarforumet ikke var like stor som tidligere. Mye av det samme gjenspeiler seg også på DIS-Norges Slektsforum. Figuren nedenfor viser antall emner i døgnet og de tykke linjene er gjennomsnittet for en 14 dagers periode.
I første halvår i år var det en betydelig høyere aktivitet enn i tvilsvarende periode i fjor. Etter sommeren ser vi en motsatt trend da aktiviteten er lavere enn i fjor. Så utviklingen på Slektsforum og Brukarforumet ser ut til å være svært lik.

En annen måte å presentere aktiviteten på er vist nedenfor med det kumulative antall emner siste døgn.
Denne figuren viser at den økningen som ble oppnådd i første halvår alt har forsvunnet i løpet av høsten. Det totale antallet emner siste døgn kommer trolig til å bli veldig lik fjorårets tall ved årets slutt.
På nettsiden til Slektsforum er det en teller som viser antall registrerte brukere. Tilgangen av antall registrerte brukere har vært økende de siste årene, helt til sommeren i år. Så også her har det vært mindre økning i siste halvår i år i forhold til i fjor. Så selv om det totale antallet nyregistrerte brukere trolig når en topp i år så er tendensen for tiden avtagende.

Nå er jeg ikke så veldig opptatt av om antallet nyregistrerte brukere avtar, for det må det gjøre til slutt. Det viktigste er at aktiviteten er økende i forhold til Brukarforumet slik at Slektsforum en dag blir det ledende forum.
Trenden på dette området har vært positiv for mesteparten av året, men det er noen kortere perioder hvor utviklingen har vært negativ i forhold til i fjor. I mai i år viste trendlinjen at Slektsforum ville nå Brukarforumets aktivitetsnivå i første kvartal 2010. Nå ser dette ut til å ta litt lengre tid, da det neppe skjer før i tredje kvartal 2010.

tirsdag 24. november 2009

2 År

Så er det gått enda et år og denne bloggen kan feire sin 2 års dag. For to år siden var det DISchat damene som var de aktive slektsbloggerne. I det påfølgende året kom DISchat gutta på banen. For et år siden antydet jeg at det fortsatt ville komme et par flere slektsblogger på nettet. Dette har også slått til med de flotte slektsbloggene

Tid & rom

Genit

Så mangfoldet er blitt ganske bra i løpet av disse 2 årene. Det som kjennetegner de aller fleste slektsbloggerne er at de er veldig ofte å finne på DIS-Norges DISchat. Så mange tilbringer nok mye tid ved tastaturet.

I løpet av de siste 3 dagene har 10 av mine norske favoritt slektsblogger blitt oppdatert. For et år siden skjedde det samme innenfor en periode på 4 dager så det kan kanskje tyde på en fortsatt stigenede aktivitet. Den mest aktive er fortsatt TorillJ med sine daglige innlegg i bloggen Ord fra DIS-Norges leder. For min egen del så har aktiviteten så langt i 2009 vært mindre enn i tilsvarende periode i 2008.

I det kommende året så tviler jeg på at vi vil se mange nye slektsblogger, men en eller to nye kan det sikkert bli. Det er tegn i tiden som tyder på at tilstrømningen av nye slektsforskere er blitt mindre enn hva vi har sett de siste årene. Om dette er så betydelig at det vil igjenspeiles i bloggaktiviteten i nær framtid er vel lite trolig.

For et år siden så hadde jeg et lite håp om at vi ville klare å arrangere en liten vennlig lokal slektsblogger konkurranse i løpet av det kommende året. Det klarte vi ikke og det ser vel ikke så lovende ut for de neste 12 månedene heller.

torsdag 12. november 2009

Avtagende aktivitet på Digitalarkivets fora

Etter mange år med bare økende interesse er utviklingen i ferd med å avta. Om dette er begynnelsen på en langvarig nedadgående trend for Digitalarkivet er usikkert, men det er ingen tvil om at aktiviteten er avtagende for første gang siden oppstart.

Et klart eksempel på dette er vist i figuren nedenfor som viser færre kumulativt antall tema pr. døgn i 2009 sammenlignet med 2008.

Et annet eksempel er vist nedenfor. Denne figuren viser at økningen i antall tema har vært tilnærmet lineær i periode på mer enn 3 år.

Etter sommeren 2009 har derimot veksten vært mindre enn i de foregående årene. Om det er den generelle interessen for slektsforskning som er avtagende og som resulterer i mindre interesse for Digitalarkivets fora sier disse figurene ingen ting om. Det kan også være at noen flere velger Slektsforum i stedet for Brukarforumet og at det er dette disse figurene indikerer. Dette vil jeg komme tilbake til senere.

tirsdag 10. november 2009

Den nye telefonkatalogen

Fra tide til annen er det noen som kontakter meg da de har registrert at jeg er interessert i norsk utvandring til New Zealand. Slike henvendelser gjelder også ofte Australia.

Her om dagen var det en som ønsket å finne etterkommere til en kar som skulle ha utvandret til Australia omkring 1950. Personen hadde et litt uvanlig etternavn og det var ikke så veldig mye å finne i de mest brukte kildene for Australia. Telefonkatalogen for Australia ga heller ingen tips om mulige etterkommere. Derimot ga et søk på facebook et treff på etternavnet som så meget lovende ut, men i et annet land og verdensdel, på Filippinene. En henvendelse til karen som hadde registrert seg på facebook resulterte i en bekreftelse av at han var sønn av nordmannen som hadde utvandret til Australia og senere til Filippinene. Uten facebook så hadde det nok vært veldig vanskelig å finne denne etterkommeren. Med flere hundrede millioner personer registrert på facebook er dette blitt et bra verktøy når det gjelder å finne nålevende på global basis.